Sist oppdatert: 10.10.2013 19:31

Fornøyd med regjeringserklæringa

ARNE HEIMESTØL
  Vi har bedt skogbrukssjef Arild Haglund om å gi en kommentar til dette oppslaget i "Valdres".

Olav Veum anser jeg som en svært god representant for norske skogeiere, og jeg legger av den grunn ekstra stor vekt på hans reaksjon. Jeg deler naturlig nok også hans synspunkter.

Av enkeltheter som jeg for min del vil trekke fram, er punktet om å utarbeide en helhetlig strategi for verdikjeden knyttet til skogbruket.
Utviklinga i det siste har tydelig vist at den etablerte politikken overfor skogbruket ikke på noen måte har strukket til.

Litt forenklet sagt så har staten behandlet skogbruket som ei lavt prioritert driftsgrein i jordbruket. I vår hevdet jeg at det var ei "godt bevart statshemmelighet" hva Landbruks- og matdepartementet gjør i anledning krisa i kjølvannet av Peterson-, Follum- og Toftenedleggelsene.

Nå vet vi at det neimen ikke har vært rare greiene! Jeg har nå tillit til at det nå blir en helt annen og offensiv innstilling "fra høyeste hold" til å bruke midler som er ment å virke overfor verdikjeden i skog- og trenæringa.

En særlig grunn til at jeg tror på dette nå er et annet punkt i regjeringserklæringa der det pekes på behovet for å utvikle flere bein å stå som følge av todelinga i den norske økonomien - oljeøkonomien og resten.