Sist oppdatert: 17.10.2013 06:23

Takket ja til å bli statssekretær

ARNE HEIMESTØL
  Til NRK uttaler Hanne Blåfjelldal (FrP) at hun ikke brukte lang tid på å bestemme seg da Siv Jensen forrige uke ringte og ga den utflytta sør-aurdølen tilbud om å bli statssekretær i landbruksdepartementet.

Sist uke hadde læreren, som nå er bosatt i Høyanger i Sogn, kommentaren på Hedalen.no. Her så hun fram til at vi skal få en ny regjering som vil gi mer makt til innbyggerne.

Peker på muligheter for Valdres
– Jeg var ikke begeistret da FrP fikk landbruksdepartementet, sier ordfører Kåre Helland (Sp). – Men når det ble slik, er det bra at Hanne ble statssekretær. Det gir oss muligheter fra Valdres. Helland sier at Blåfjelldal er en dyktig dame som jobber grundig med det hun tar på seg. – Vi får bygge opp rundt henne, slik at hun kan gjøre en best mulig jobb.

Minner om utfordringene i skogbruk og skogbruksindustrien
–  Med tanke på den store dokumenterte betydningen som skog- og tresektoren har for Sør-Aurdal, så forventer jeg at en statssekretær med utgangspunkt herifra vil medføre større forståelse for de spesifikke utfordringer vi står overfor fra landbruksdepartementets side framover, sier skogbrukssjef Arild Haglund.

– Særlig er det nå behov for raskt virkende midler så vel overfor sagbruksindustri som primærskogbruket (transportkjeden og å ta vare på ungskog). Haglund stiller spørsmål om den nye regjeringa ønsker  å sitte stille og se på en omfattende "brakklegging" av kjempesvære skogområder i krisesonen omfattende av Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene, men peker samtidig på at Hanne Blåfjelldal sikkert har fått med seg det store engasjementet i Sør-Aurdal, og det søkelyset som Sør-Aurdal kommune (og Valdres-kommunene) har satt på dette temaet de siste par årene.