Sist oppdatert: 31.10.2013 05:29

Mer penger til restaurering av Hedalen mølle

NILS GARLI
 

Som tidligere beskrevet på Hedalen.no, ga Sparebankstiftelsen DNB NOR tilsagn om 400 000 kroner til restaurering av Hedalen mølle. Dette arbeidet ble igangsatt i fjor. En har imidlertid ikke fått gjort noe med selve mølla enda, for det viste seg at fundamenteringen av mølla var for dårlig og at den holdt på å sige ut elva.
 

Det måtte omfatende arbeider til med utskifting av masse rundt mølla, ny drenering og oppbygging av delvis sammenraste steinmurer. Dette arbeidet er enda ikke ferdig, og vi regner med at hele beløpet fra Sparebankstiftelsen vil gå med til disse arbeidene og til å få det i orden rundt mølla.

 


Mølla fra nordøst


Nye, friske midler til mølla
Vi måtte derfor prøve å skaffe mer penger, og søkte Stiftelsen UNI om støtte slik at vi kunne fullføre sikringen av bygningen og foreta nødvendige utskiftinger/reparasjoner på selve bygningen. Vi hadde også en søknad til Møllehistorisk forening om tilskudd til utskifting av taket.
 

Begge steder var positive til prosjektet, og vi har fått tilsagn om 50 000 kr fra Møllehistorisk forening og 350 000 kr fra Stiftelsen UNI. Det betyr at med det første tilsagnet fra Sparebankstiftelsen er nå det gitt i alt 800 000 kr til Hedalen Mølle.
 

Bygningen settes i stand
Dette gjør at vi nå ser det som realistisk å få selve bygningen i slik stand at den vil kunne stå i overskuelig framtid. Da vil det også være trygt å gå inn i den og oppholde seg i nærheten av den.
 

Kalkylene viser at det fremdeles mangler noe penger for å få gjort det som er nødvendig. Men vi håper at en del dugnadsinnsats og velvillighet fra leverandører kan gjøre enkelte ting noe rimeligere enn kalkylene tilsier. 
 

Vi håper at mye av dette arbeidet kan gjøres til neste sommer. Dermed vil Hedalen mølle bli stående og være et sted som folk trygt kan besøke og oppholde seg rundt. Dette målet håper vi å kunne nå med de pengene vi nå har fått tilsagn om.

 


Mølla fra vest
 

Mølla i drift
Men det er fremdeles mye igjen før restaureringen er ferdig. Vårt langsiktige mål er å få Mølla i slik stand at en kan se i drift de funksjonene som Mølla hadde.
 

Dette betyr at en må bygge opp igjen det mekaniske med kvernsteiner, drivreimer, vasshjul med mere. En må også få til vanntilførselen med inntaksdam på ca. 1 meter i elva, over 100 meter kanal fra elva til mølla, en ny dam nær mølla og renner derfra til vasshjulene.
 

Ny tørke
Vi må også bygge opp igjen en tørke for kornet. Den bestod av en ovn og en røremekanisme som ble drevet av et vasshjul. Fundamentet til denne tørka hører med til jobben som nå gjøres på grunnarbeidene rundt Mølla.
 

Kunnskap, kapital og nevenytteige medarbeidere
For å kunne sette i gang med å få Mølla til å fungere som en mølle, trenger vi enda mer penger. Men vi trenger ikke minst flinke folk til å få gjort de jobbene som må gjøres. Vi trenger også å få hjelp av folk som har kunnskaper som skal til for å få dette til å se ut som og virke mest mulig slik det opprinnelig var.

Et spenstig mål

Restaurering av Hedalen mølle er nå kommet godt i gang. Men det vil nok ta litt tid før en kan komme til Mølla og se den maler korn til mel - og kanskje få med en pose hjem til vassgrauten.