Sist oppdatert: 14.09.2013 06:47

Hc-løsning ved Hedalen stavkirke

HEDALEN MENIGHETSRÅD
 

Byggingen av Hc-løsning ved Hedalen Stavkirke er nå i gang. For å få fullført byggingen må Hedalen menighetsråd gå inn med kr 50 000,-. Vi er derfor takknemlige for gaver til å få dekket opp våre utgifter.

 

Gaver på kr 500,- eller mer kan registreres som skattefrie gaver. Gaver kan sendes til menighetsrådets kontonummer 6185 05 23141. Vi ber om at innbetalingen merkes: Gave til HC-løsning Hedalen stavkirke.

 

Ved eventuelle gaver på kr 500,- eller mer må vi i tillegg ha ditt 11 sifferet personnummer for å få registrert dette som skattefri gave.