Sist oppdatert: 23.02.2014 21:44

HIL trenger ny løypemaskin

ARNE HEIMESTØL

  Pisten-Bully-maskina HIL bruker til å kjøre lysløypa, er fra 1984 og synger på siste verset. Med egenkapital på 200 000 kroner starter laget innsamling til ny bruktmaskin. Målet er å få inn 300 000 kroner fra privatepersoner, lag, foreninger og bedrifter.


Helge Nordby har hatt mange timer i løypemaskina.
Geir Stillingen (skigruppa) leder innsamlinga.

Har gjort sin tjeneste
Maskina løypelaget disponerer i dag, ble kjøpt inn i 2001. Også den gangen ble midler samlet inn via Hedalen.no. Harald Kjensrud gjennomførte omfattende vedlikeholdsarbeider på løypemaskina, og den har gått atskillige timer i lysløypa de 13 årene den har vært i bruk.

Nå kan en ved selvsyn se at maskina har gjort sin tjeneste. Teknologien begynner å bli avlegs, flere slitedeler bærer preg av lang tids bruk, og oljelekkasjene er så store at en kan se svarte flekker i løypetraseen der maskina har kjørt.

Ny maskin 2014/2015
Styret i HIL har bestemt at de nå vil forsøke å finansiere en ny bruktmaskin til 730 000 kroner. Her er budsjettet laget har utarbeidet:

Givere

Beløp

Egenkapital 200 000 kr
Salg av gammel maskin 30 000 kr
Innsamling via Hedalen.no 300 000 kr
Bidrag fra fond og stiftelser 200 000 kr
Sum 730 000 kr

2073 07 00513
De som ønsker å støtte innkjøp av løypemaskin, betaler til konto
2073 07 00513. En kan velge om gaven skal være anonym eller rapporteres med givers navn på oppdateringa Hedalen.no legger ut, sammen med oversikt over hvor mye som har kommet inn. Merk formål og ønsket alternativ på innbetalingen.

Støtter innsamlinga
Styret i Stiftelsen Hedalen.no har startet innsamlinga med å bevilge 10 000 kroner til prosjektet. Vi ser arbeidet som HIL gjør som viktig for helse, trivsel og bosetting i bygda – og håper mange vil bidra – slik at laget kan kjøpe inn løypemaskin til neste sesong.


Gammel maskin: Behov for etterfylling av olje og besøk hos tanndoktor...