Sist oppdatert: 05.07.2014 22:47

Bergsrud gård

 

ELLING FEKJÆR

På siste årsmøtet i stiftelsen Bautahaugen Samlinger ble det bedt om offentliggjøring av dokumenter i forbindelse med at Gunnar og Anders Bergsrud ga garden Bergsrud med herligheter til Bautahaugen.


Anders og Gunnar Bergsrud på Bautahaugen i 2001. 
Her er de sammen med daværende fylkesmann Knut Korsæth og Elling Fekjær.


Bergsrud gård