Sist oppdatert: 10.05.2014 20:24

En gledens dag for Hedalen

ARNE HEIMESTØL

Fredag ble det klart at fiber kommer på plass fra Begnadalen til Gunderhuset i Hedalen i 2014. I 2015 blir det sammenhengende fiber videre fra Gunderhuset til fylkesgrensa, og ambisjonen er å få på plass denne typen høyhastighets bredbånd fra Bjørgan og nordover i bygda også. I framtida kan dette gi muligheter for fiber til deler av fjellet også.

Det var på et møte i Kontorparken mellom næringslivet i Hedalen, Eidsiva bredbånd, SAE og kommunen dette ble kjent. Bakgrunnen for møtet var nye initiativ fra næringslivet i Hedalen og kommunen.


Fekjær og Kontorparken får fiber først – i år

Gunnar Fossholt (Fekjær psykiatriske senter), Osvald Fossholm (Kontorparken)
og Sondre Elvestad, salgsleder Eidsiva bredbånd

Eidsiva revurderte satsingen
Noen steder i Hedalen har SAE allerede lagt til rette for fiberbredbånd. Én av utfordringene har vært strekningen Bjørgan–skolen, der renovering av høyspentnettet ble gjort før SAE begynte å ta med fiber. En ny fiberkabel må derfor henges opp på denne strekningen. Betingelsen for å satse på dette ble at Kontorparken og Fekjær psykatriske senter inngår avtale med Eidsiva om leveranse av bedriftsabonnement.

Vil ha samlet løsning
I utgangspunktet hadde ikke Eidsiva noen plan for utbygging nordover i bygda. Ordfører Kåre Helland gikk sterkt inn for at transportnettet gjennom hele Hedalen måtte komme på plass og viste til at det er mulig å søke på offentlige midler gjennom fylket og kommunen til dette. Rådmann Erland Odden orienterte om midler som er stilt til disposisjonen for inneværende år, og konklusjonen ble at Eidsiva skal lage en oversikt over hva det som blir stående igjen av en samlet utbygging gjennom Hedalen, vil koste.

Ordføreren noterte flittig da Eidsiva orienterte.
Rådmann Erland Odden, Ordfører Kåre Helland og seniorrådgiver Eling Aronsveen fra Eidsvia bredbånd

Transportnett, næringsliv og skole
I denne omgang er det transportnettet til og gjennom bygda, samt næringslivets behov som blir prioritert. Kommunen har dessuten bedt IKT- Valdres legge til rette for at skolen kan bli knyttet til fiber.

Mer fres på Hallum
I tillegg vil Hallum telefonsentral få fibermating i år, og alt utstyr som videreformidler ADSL, vil bli erstattet. Fordi kapasiteten inn til sentralen har vært begrenset, vil mange trolig oppleve bedret nettforbindelse med den nye løsningen. Kvaliteten på kobberet i telefonnettet, samt avstand til sentralen vil være det som setter begrensninger på nettfarten.

Skartjernskollen
Eidsiva bredbånd opprettholder sin opprinnelige plan om å bygge fiber til Skartjernskollen. Her vil det komme på plass ny radiosender slik at matingen av radioforbindelser i Hedalen vil bli svært mye bedre.

Fiber til hjemmet
Når det blir et sammenhengende fibernett gjennom bygda, vil dette gi privatkunder mulighet til å koble seg på. Noen steder er det lagt til rette for dette allerede. Andre plasser kan løsningen komme når SAE skal renovere lavspentnettet.

Fiber til hjemmene i Hedalen vil SAE og Eidsiva komme tilbake til seinere, og Hedalen.no vil fortløpende orientere om mulighetene som kommer.