Sist oppdatert: 11.05.2014 15:31

Vil omklassifisere fylkesveger

ARNE HEIMESTØL

Oppland fylke vurderer å omklassifisere tre fylkesveger i Sør-Aurdal slik at de blir kommunale veger. Det reagerer ordfører Kåre Helland sterkt på.

De tre vegene det er tale om, er Vestsidevegen i Hedalen og vegene til Leirskogen, Åsebygda og Seterbygda. Samlet veglengde er 38 km. Både Vestsidevegen og vegen til Leirskogen er i dårlig forfatning.

Forslaget rammer Sør-Aurdal ekstra hardt ettersom denne kommunen kan måtte tåle å ta nær 10 % av omklassifiseringen fylket vurderer å gjennomføre.

  • Les fylkesordfører Gro Lundby sin orientering om saken her.

Dyrt for Sør-Aurdal
Dersom Sør-Aurdal kommune må overta disse vegene, må vi regne med 2 millioner kroner i ekstra årlige driftsutgifter, sier Helland. Ordføreren peker også på at fylkeskommunen kan bli nedlagt. Da er det særlig uheldig å overføre ansvar for fylkesveger til kommunene før det følger midler med.
 
Det er en kjent sak at Sør-Aurdal kommune har hatt små midler til å vedlikeholde sine kommunale veger. I forrige kommunestyreperiode gikk utviklingskomiteen gjennom denne utfordringen, og vegene ble delt inn i kategorier. Noen ble omklassifisert til private veger.

Vestsidevegen
Vestsidevegen er som kjent i elendig forfatning. Grøfterensk, flikking på delstrekninger og nytt dekke for noen år siden løste ikke problemene.

 

I 2012 sa Syver Øistuen i Statens Vegvesen at løsning kan være å lage bredere veg, legge på duk, og fylle på eksisterende dekke med 50–60 cm pukk. Nytt toppdekke kommer i tillegg. Kostnader per meter slik fylkesveg vil være 5 000–6 000 kroner, altså 5–6 millioner kroner per kilometer. Hele strekningen er på vel 4,5 km. Nå skal det sies at deler av vegen er i bra stand, mens enkelte strekninger er rent ille.


Arkivbilde fra 2012. Vegen er ikke bedre i år.

Nye navn og endret ansvar
Det offentlige vegnettet var fram til 1.1.2010 tredelt og bestod av riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Riksvegnettet var igjen inndelt i stamveger og øvrige riksveger.

Forvaltningsreformen innebar en ny klassifisering av vegnettet. Da den trådte i kraft i 2010, ble de riksvegene som ble overført til fylkeskommunene, benevnt som fylkesveger, altså samme type veg som fylkene hadde fra før. Stamvegnettet og den delen av øvrig riksvegnett som staten skulle ha ansvaret for, fikk navnet riksveger.

Fylket vårt har med andre ord fått flere kilometer veg som skal vedlikeholdes. Totalt er det 3 661 km med fylkesveger i Oppland.

– Overføringen stiller store krav til fylkeskommunenes forvaltning og oppfølging av sitt nye ansvarsområde, skrev samferdselsdepartementet i Nasjonal transportplan 2010–2019.