Sist oppdatert: 15.03.2014 20:27

Innspurt for Hedalen Skoles Venner

ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV

  HSV har gått inn i sitt siste virkeår. I fjor var gymnastikksalen satsingsområde. Dette prosjektet fullfører vi i år, og i tillegg er planen å sjaine opp musikkrommet og to inngangsparti.

I gymnastikksalen er nye inngangsdører på plass, og snart monteres de nye gardinene bak i salen.

Lyd og lys
Styret i venneforeninga hadde møte sist tirsdag. Her vedtok vi å sette av midler fra eget budsjett til nytt lydanlegg i gymnastikksalen. I tillegg vil det bli kjøpt inn lys som kan brukes på scena. Utstyret vil få innelåst lagerplass på, eller i nærheten av, scena. Geir Øverby er prosjektleder for dette tiltaket, og med seg har han Kjell Eriksen.

Bevilgning på vent
Venneforeninga planlegger å bruke resten av sine midler før 1. desember. Vi har også fått 100 000 kroner av kommunen, men de fleste investeringene kommunestyret har vedtatt for 2014, er satt på vent. 20. juni venter vi en avklaring på om vi kan disponere dette beløpet også.

Skyvedører og golv
Det er to større prosjekter vi ønsker å få utført så snart som mulig. Det skal legges nytt golvbelegg på musikkrommet, og skyvedørene mellom gymnastikksalen og musikkrommet skal byttes ut. Det siste er et viktig tiltak for å få bedre lydisolering mellom rommene.

Videre arbeid
Ellers satser vi på å pusse opp gangen inn til musikkrommet og gangen inn til gymnastikksalen. Strekker midlene til, vil vi også bytte garasjeporten bak i gymnastikksalen og få til lagerrom for musikkinstrumenter.

Mer informasjon vil komme på veneforeningens årsmøtet like etter påske.

Dugnader
Venneforeninga har lagt ned over 1800 dugnadstimer. Dugnader vil vi invitere til i vårt siste virkeår også. Få timer på hver og et betydelig antall villige hender vil forhåpentligvis være oppskriften som fører til at vi kan takke for oss med oppnådde mål før jul. Vi er stolte over det vi sammen med kommunen har fått til!