Sist oppdatert: 17.03.2014 20:37

God start på innsamling til løypemaskin

  Hedalen idrettslag håper å kunne samle inn 300 000 kroner til ny, brukt løypemaskin. Til nå har det kommet inn /varslet 101 000 kroner fra seks givere. Se denne oversikten.

– Dette er en god start, sier styreleder Amund Grønhaug i HIL. – Flere må nok ha både styremøter og årsmøter før de kan ta stilling til søknadene vi har sendt og sender til bedrifter, lag og foreninger. Grønhaug håper at også privatpersoner vil se verdien i tiltaket HIL nå setter i gang.

Har gjort sin tjeneste
Maskina løypelaget disponerer i dag, ble kjøpt inn i 2001. Også den gangen ble midler samlet inn via Hedalen.no.

Nå kan en ved selvsyn se at maskina har gjort sin tjeneste. Teknologien begynner å bli avlegs, flere slitedeler bærer preg av lang tids bruk, og oljelekkasjene er så store at en kan se svarte flekker i løypetraseen der maskina har kjørt.

Budsjett

Givere

Beløp

Egenkapital HIL har satt av 200 000 kr
Salg av gammel maskin 30 000 kr
Innsamling via Hedalen.no 300 000 kr
Bidrag fra fond og stiftelser 200 000 kr
Sum 730 000 kr

2073 07 00513
De som ønsker å støtte innkjøp av løypemaskin, betaler til konto
2073 07 00513. En kan velge om gaven skal være anonym eller rapporteres med givers navn på oppdateringa Hedalen.no legger ut, sammen med oversikt over hvor mye som har kommet inn. Merk formål og ønsket alternativ på innbetalingen.