Sist oppdatert: 03.03.2014 14:43

Når lag og foreninger informerer

  De fleste lag og foreninger holder årsmøter i første kvartal av kalenderåret. Husk å ta kontakt med redaksjonen på www.hedalen.no for å oppdatere nettsiden når årsmøtet er avviklet.
  • Sjekk at nettsiden har oppdatert informasjon.

  • Bruk Hedalen.no til å orientere om viktige beslutninger som er tatt på årsmøtet og evt. av styret.

Husk at bekjentgjørelser lag og foreninger ønsker å ha på nettsiden, er inkludert i fastbeløpet laget/foreningen betaler.

Aktivitetskalenderen
Vi minner også om aktivitetskalenderen. Det er en stor fordel for samarbeidet i bygda om alle informerer om planlagte aktiviteter. Send e-post til redaksjonen@hedalen.no dersom laget ønsker innlogg til kalenderen. Kan dette være en høvelig oppgave for sekretæren i laget/foreningen?

Priser på Hedalen.no