Sist oppdatert: 04.03.2014 20:27

Bautahaugen samlinger
Bergsrud gård

 

TEKST: ELLING FEKJÆR
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
  

I 2002 testamenterte brødrene  Anders og Gunnar Bergsrud hele sin slektsgård  til Bautahaugen Samlinger. Garden ligger flott til ca. 500 meter nord for selve Bautahaugen. Her er storslagen utsikt til fjella, kjørka og store deler av bygda.

 


Bergsrud gård
 

Bergsrud er en gammel hedalsgard på ca. 2000 dekar inn- og utmark og med et særdeles gammelt og godt bevart gardstun. Her er et flott tun med gamle hus. Jeg kjenner ikke til noen annen gard i Hedalen som har så mange gamle hus bevart og i ganske godt vedlikeholdt. Bygningen er  i 2 etg . Denne ble  restaurert i 2005 under veiledning av fylkeskonservatoren.

Her er stor låve med fjøs, livaursstuggu, stabbur, sommerfjøs og størhus. Alle hus med unntak av bygningen er i tømmer. På tunet kan en fremdeles se tufter etter flere hus.  Nederst på jordet og på Enga er løer for høy. I tillegg til alle de store, flotte og  gamle husa på Bergsrud har garden tatt godt vare på sitt helt enestående og særpregede kulturlandskap. Her er åkrene bevart slik de var i gamle dager, gutua som ble brukt, når de skulle jage kua på beite på Enga vår og høst er intakt.

 

De gamle rydningsrøysene fra tida bonden dyrka jorda er måsågrodde og urørte. En særdeles flott og høg steinmur nedenfor en av åkrene nede i jordet, er et sjeldent syn.

 

Den meget gamle ferdselsvegen/ridevegen som tok av Kongsvegen ved Storruste og ble brukt som rideveg til de gamle gardene  på østsiden i Hedalen, går gjennom tunet på Bergsrud. Denne ridevegen gikk videre nordover og møtte Kongsvegen igjen ved Hedalskjørka. Bydehistoriker og tidligere eier av Bergsrud, Jørgen, har skrevet om denne vegen. Han mente at denne ridevegen muligens er like gammel som det har vært fast bosetting i Hedalen.
 


Anders Bergsrud og Elling Fekjær

 

Bergsrud har åkrer på begge siden av Hedalsvegen og eng /slotteland ved Hedalselva. Åkrene på øvre siden av vegen  har aldri vært gjødslet med kunstgjødsel!
 

Garden har setra Bergsetra på fjellet med gammel, stor seterbu. Her har garden noen hyttetomter. Til garden hører i tillegg til heimskog, skog i Feskidalen, Vassfaret og Djupedal/Trestikka. Her er koier og båtnaust.

 


Anders og Gunnar Bergsrud på Bautahaugen i 2001.
Her er de sammen med daværende fylkesmann Knut Korsæth og Elling Fekjær.

 

Brødrene Bergsrud sitt store ønske og håp var at Bautahaugen Samlinger kunne nyttiggjøre seg garden og helst ved at garden og dens herligheter kunne vise oppvoksende slekt hvordan folk levde og dreiv gard i gamle dager – gjerne som en besøks- og  demonstrasjonsgard. De var klare i sin tale at kulturlandskapet og alle merker laget av menneskehånd i  innmarka  må tas godt vare på og være en del av formidlingen  til nye slekter.

I 2006 fikk styret for Bautahaugen laget en Forvaltningsplan for Bergsrud.

 

Planen er grundig og tar for seg selve garden, utmarka og setra . Videre viser planen  hva som må til for å ta vare på alle de store kulturhistoriske verdier Bergsrud innehar og hvordan garden kan settes i stand for å bli besøks- og demonstrasjonsgard i en fjellbygd  på 1950-tallstida. Planen skisserer også mulige tilskuddsordninger.
 

Daværende styre tok kontakt med bla Norsk landbruksmuseum, for å høre interessen for Bergsrud som besøks- og demonstrasjonsgård  med en drift som på 1950-tallet.  Interessen her var absolutt positiv.

Bergsrud har, slik forvaltningsplanen skriver, store verdier i seg.

Som den siste i søskenflokken døde Anders Bergsrud juleaften 2013. Han hadde også testamentert huset sitt Fjellstad, nederst på jordet i Bergsrud, og det han har etter seg til stiftelsen Bautahaugen Samlinger.  Hans ønske var at huset og det han har etter seg  skal være en del av Bautahaugen. 

På årsmøtet til stiftelsen Bautahaugen samlinger 27. mars vil det bli gitt en orientering om Bergsrud.