Sist oppdatert: 22.09.2014 05:10

Helsestasjonen i Begnadalen stenges

  ARNE HEIMESTØL
– I mangel på ressurser blir Begnadalen helsestasjon ikke betjent i en periode f.o.m. 1. oktober 2014. Dette skriver tjenesteleder for helse, familie og barnehage, Berit Dokkebakke Navrud, i et brev hun har sendt til foreldre og andre brukere av tilbudet
.

I samme brev varsler tjenestelederen at den totale ressurssituasjonen må vurderes i den pågående driftsgjennomgangen og i forhold til budsjettarbeidet. Konsultasjoner blir heretter lagt til Bagn helsestasjon.

Turbulens rundt helsestasjon
I 2012 ble helsestasjonen gjenåpnet etter den i lengre tid hadde vært stengt. Både Hedalen helselag og Begnadalen sanitetsforening engasjerte seg sterkt i saken. 40 000 kr ble gitt i støtte til gjenåpningen – 20 000 kroner fra hvert lag.

Problematisk reisetid
I driftstilpasningsprosessen har tjenesteleder Navrud vist til at færre skoler og barnehager vil kunne gi innsparing av hjemler i helsestasjon. Man vil spare reisetid, ca. 6 uker pr år, og dermed kunne bruke ressursene mer effektivt. På samme måte kan en spare en ukes reisetid ved å legge ned Begnadalen helsestasjon.

Ikke politisk vedtatt å stenge helsestasjonen
Kommunestyret vedtok følgende i sitt møte 19.06.2014

Kortsiktig tiltak til helsestasjon og fysioterapi gjennomføres, men langsiktig avventes. Tiltakene vurderes fortløpende, avhengig av hva som anses som faglig forsvarlig.

Nedlegging av Begnadalen helsestasjon var ikke nevnt som kortsiktig tiltak i rapporten prosjektgruppa for helse- familie og barnehage la fram for kommunestyret i nevnte junimøte.

Gruppa fraråder i rapporten nedlegging av helsestasjonen av hensynet til dem som bor i ytre del og vektlegger deres opplevelse av å ha et lett tilgjengelig tilbud.

Skuffet, men ikke overrasket
Vegard Vestrom har sendt brev til kommunen der han tilkjennegir sitt syn på stenging av helsestasjonen i Begnadalen.

Jeg viser til deres brev, med referanse 14/947, mottatt i dag, hvor ressurssituasjonen medfører en "midlertidig" stenging.
 
I brevet fremgår det ikke om ressursmangelen består i økonomiske eller  menneskelig ressurser, ei heller hva "midlertidigheten" reelt sett innebærer. Det vises videre til driftsgjennomgangen som kommunen er i ferd med å gjennomføre.
 
Jeg er ikke overrasket over innholdet i brevet, men jeg er skuffet
over at kommunen velger å nedprioritere de aller yngste og mest sårbare.

Ved flere anledninger, ved besøk på helsestasjonen på Begnadalen, har helsepersonellet klaget sin nød over den lange veien fra Bagn til Begnadalen.

Det synes for meg derfor ut som at denne situasjonen kom beleilig for både kommunen og helsepersonellet.
 
Jeg kommer ikke til å bringe mine barn til helsestasjonen på Bagn,
annet enn ved vaksinering. Måling og veiing av barna kan vi foreta selv. Vi kommer ikke til å gi annen beskjed til kommunen eller helsepersonell enn gjennom denne mailen. Timeoppføringer som vedrører mine barn, kan derfor strykes. Vi vil benytte oss av
fastlegeordningen, eventuelt legevakten, dersom medisinske behov skulle oppstå.