Sist oppdatert: 09.01.2015 17:38

Felles velforening for Brunbakklia og Skolehagen?

 

ARNE HEIMESTØL
I juni 2014 startet arbeidet med å etablere en velforening for Brunbakklia. Nå er det interesse for et lignende tiltak i Skolehagen.

Undertegnede leder interimsstyret for velforeninga i Brunbakklia. Jeg fikk i oppdrag å lage utkast til vedtekter. Etter å ha kontaktet interimsstyret, velger jeg å kalle inn husstander i Brunbakklia og Skolehagan til møte på Hedalen barne- og ungdomsskole søndag 18.1. kl. 17.30.

Én av de viktigste grunnene til å etablere felles velforening, er etter mitt syn at vi da kan samarbeide om fiberutbygging for de to feltene.

Saksliste

  • Bør det etableres en felles velforening for Skolehagan og Brunbakklia?

Hvis svaret på dette spørsmålet er ja:

  1. Møtet ser på dette forslaget til vedtekter.

  2. Valg av styre

  3. Hvilke saker bør velforeningen prioritere?

  4. Eventuelt