Sist oppdatert: 25.07.2015 21:10

Kommunereformen og økonomi

OLAV KRISTIAN HUSEBY, SØR-AURDAL HØYRE
Hedalen.no har 24. juli et oppslag (med rettelser 25. juli) som ikke er et reelt problem i forhold til kommunereformen. Kommunereformen er en prosess der minst to kommuner slår seg sammen på likeverdi grunnlag.

Ut i fra redaktørens artikkel vil det da være like stor sannsynlighet for at Ringerike skulle få lav arbeidsgiveravgift, slik som i Sør-Aurdal, enn motsatt.

Derimot er ikke prosessen slik, men ved en sammenslåing av kommuner vil enhver del av en ny kommune beholde de distriktspolitiske virkemidler de har i dag. Differensiering av arbeidsgiveravgiften er en av dem, og denne ordningen vil ikke bli rørt, før enn den allikevel skal opp til ny vurdering i 2021.

Det er derfor ingen mening i å regne på eventuelle tilleggsavgifter for næringslivet i Sør-Aurdal. Det vil i verste fall være et tema etter 2021.

Undertegnede er med i en arbeidsgruppe som ser på økonomiske utfordringer og muligheter ved en kommunesammenslåing i Valdres.

Utfordringer ligger i forskjell på for eksempel kommunale gebyrer, eiendomsskatt og inntekter fra kraftrettigheter. Dette arbeidet skal være ferdig i midten av september.