Sist oppdatert: 03.07.2015 20:41

Telenor ville ha kommunen med på medfinansiering

  ARNE HEIMESTØL
Mens TeleSoneria,
som eier Netcom, One Call, Tele2, Chess og MyCall, bygger 3G og 4G på åtte basestasjoner i Sør-Aurdal i år, nøyer Telenor seg med to. 

I Sør-Aurdal bygger Telenor 4G i Bagn sentrum og på Kjeldeknatten i 2015. Neste år er den ennå ikke vedtatte planen å gi basestasjonene Hedalen, Leite, Bagn, Begna, Etna, Fjellstølen, Hellebekkseter og Søbekkseter samme type nett. Selskapet har 15 basestasjoner i kommunen.

– Telenor har et mål om at alle eksisterende 2G-stasjoner (Edge) i Norge skal ha 4G innen 2020. I praksis betyr dette at der det i dag er 2G, vil kunden også få 4G i fremtiden, sier Pål Lukashaugen, prosjektleder for dekning i Telenor.

Medfinansiering
I møte med kommunen i vår inviterte Lukashaugen Sør-Aurdal kommune til å søke om midler til bredbånds-utbygging (NKOM). Slike midler fra statlig hold medfører at kommunen må bidra med lokal medfinansiering. Basestasjoner som skal distribuere mobilt bredbånd, trenger høyhastighetstransportnett. Ofte er dette fiber.

Kort tid etter dette møtet ble det kjent at TeleSoneria var i gang med utbygging av sine åtte basestasjoner i Sør-Aurdal. Dette selskapet har ikke tatt kontakt med kommunen for å be om midler til utbygging.

Basestasjonene til TeleSoneria bruker det samme fibertransportnettet som Telenor sine basestasjoner. I løpet av 2015 er transportnettet for fiber gjennom Hedalen ferdig utbygd. 

Basestasjonene
Mens TeleSoneria har tre basestasjoner i Hedalen, har Telenor fire. Selskapene bruker samme master i Vestromshagen, på Skartjernskollen og Søbekkseter. Sør i bygda er Telenor alene om sin mast i Vidalen.

I mai ble det hengt opp fiberkabel på telefonstolper fra Hallum sentral til Vestromshagen. Denne kabelen Telenor, og TeleSoneria leier dette transportnettet når masta i Vestbygda får 4G og 3G.

TeleSoneria opplyser at de kan bruke radio til å overføre signaler der det er fri sikt. Fra for eksempel skolen i Hedalen, der det er fiber, er det altså mulig å sette opp forbindelse til Skartjernskollen, og det samme vil være mulig fra Hedda hytter til masta som står i lia mot Vidalen.

Kritiske spørsmål til Telenor
Hedalen.no har stilt fire spørsmål til dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor. Nedenfor gjengir vi både spørsmål og svar.

Dere har allerede 14-15 basestasjoner som har 2G (Edge) i Sør-Aurdal. Dette er tilstrekkelig til å dekke det aller meste av behov for mobilt bredbånd i kommunen. Hvorfor henger dere så langt etter utbyggingen som Telesoneria gjennomfører?

Telenor har valgt en helt annen strategi enn vår konkurrent. Vi har bygget ut 4G først i store byer, tettsteder og store hytteområder. Dermed har vi hatt 4G veldig mange steder før NetCom. Vi skal oppgradere til 95 % av befolkningen i Norge i år og antas å være ferdig innen 4 år. Men områder eksisterende stasjoner ikke dekker, blir jo ikke bedre med 4G. I dag dekker vi snart 90 % av befolkningen med 4G, men det tar tid å oppgradere 7500 stasjoner.

Pål Lukashaugen unnlot å opplyse at dere hadde planer for utbygging av 4 G i Hedalen. Vi er kjent med at Telenor hadde bestilt fiber fra Berge til Skartjernskollen i Hedalen. Dette ble det ikke noe av på grunn av uenighet med grunneier. Det er fullt mulig å sette opp radio fra Hedalen barne- og ungdomsskole (der det er fiber) til Skartjernskollen og forsyne denne masta.

Lukashaugen sa ikke noe om at dere hadde konkrete planer om utbygging fra Hallum sentral til Vestromshagen i Hedalen. Her ble det hengt opp fiber i mai, og i e-post bekrefter han at dere eier denne fiberen.

Sør i Hedalen står det ei mast på grensa mellom Buskerud og Oppland. 1. august er fiber på plass til Hedda hytter. Fiber hit ble planlagt i fjor, og dere kan leie denne kabelen av SAE/Eidsiva. Fra Hedda hytter til nevnte mast er det fri sikt, og dere kan sette opp radio her også.


Vi skal oppgradere 4G til dagens GSM uten bidrag, men dette skjer frem til 2020; ikke nødvendigvis alle steder i år.

Hvorfor skal Sør-Aurdal kommune støtte Telenors utbygging når konkurrenten klarer dette alene?

– Samme svar. Telenor vil oppgradere til 4G dekning der du i dag har 2G. Dette skal skje fortløpende frem til ca. 2020. Vårt nett er mye større enn konkurrentene, og derfor tar dette tid. Vi klarer ikke alle kommuner med 100 % 4G med engang.

Dagens ordning med samarbeidsprosjekter handler primært om å bygge NY dekning; ikke oppgradering. Unntaksvis har vi åpnet for dette, men da er det kommunen som ikke vil vente på at oppgradering skal skje.