Sist oppdatert: 14.06.2015 21:51

Frivilligsentralen kan bli lagt ned

  ARNE HEIMESTØL
Frivilligsentralen i Sør-Aurdal har i søknad datert 17. mars bedt om økt kommunalt driftstilskudd for 2015 på 76 000 kroner. Rådmannen foreslår 44 000 kroner.

Jeg kan bekrefte at det er konflikt mellom frivilligsentralen og rådmannen, sier styreleder Reidar Schlytter. – Det kan gå så langt at frivilligsentralen blir lagt ned.

  • Les saksframstillingen kommunestyret har fått til møtet som skal holdes på Tingvoll 18. juni.

Presset økonomi
Schlytter sier at det ikke er noen sammenheng mellom denne saken og avslaget frivilligsentralen fikk på søknad om kulturmidler tidligere i år.

Økonomien er bygd opp slik at staten bidrar med 60 % tilskudd, og kommunen skal dekke resten. Lønnskostnadene har økt, og dette medfører at frivilligsentralen vil få et underskudd på 76 000 kroner i 2015 dersom ikke kommunen dekker dette. – Hvis vi reduserer stillingsstørrelsen til daglig leder, vil det føre til at statstilskuddet også går ned, så dette er ikke en løsning, sier Schlytter.

Gratisarbeid
Frivilligsentralen har et omfattende arbeid, og de som bidrar med frivillig innsats, dekker reisekostnader og bompenger selv. Reisekostnader til daglig leder må imidlertid dekkes av budsjett. Styreleder mottar ellers 5 000 kroner i godtgjøring for vervet han utfører.

Søknadstidspunktet
– Men er det ikke naturlig å ta opp dette spørsmålet i forbindelse med ordinær budsjettbehandling?

– Det vil ikke være mulig på grunn av tidspunktet årsmøtet vårt holdes på, sier Schlytter.