Sist oppdatert: 27.06.2015 21:49

10 000 kr til Hedalen skytterlag

  ARNE HEIMESTØL
– Skytterlaget imponerer, skrev Hedalen.no i mai 2013. Den sterke innsatsen fortsetter, men laget trenger mer kapital. Styret for Stiftelsen Hedalen.no har bevilget 10 000 kr og oppfordrer flere til å støtte det flotte arbeidet laget driver
.

Elgbane og elektroniske skiver
For to år siden åpnet Hedalen skytterlag den nye elgbanen med elektroniske skiver. Dette var et solid løft for et lite, men aktivt lag med ca. 75 medlemmer, forteller Magne Omsrud. Anlegget bestod av elektronisk skive på løpende elg, to elektroniske skiver for fast hold. I tillegg ble mye av standplassen lydisolert. Investeringer og verdi av dugnad var på ca. 
350 000 kr. Det ble søkt om og innvilget tippemidler i 2012, men utbetalingen har latt vente på seg.


Nils Harald Huset og Per Olav Kjensrud

Suksess
Omsrud forteller at byggingen av elgbanen har vært en suksess, og interessen for skyting er økende, både i bygda og i bygdene rundt. Det er gjennomført flere skytterstevner på anlegget, seinest nå i vår.

Kapasitetsutfordringer
Men med økt skytterinteresse kommer nye positive utfordringer – anlegget hadde for liten kapasitet. Skytterlaget så behovet for å utvide banen med to ekstra, elektroniske skiver, og ytterligere lydisolering.

 

Godt i gang
Egne midler ble brukt til å betale for halvparten av investeringen. Resten har Hedalen skytterlag lånt av en annen forening i bygda. Dugnadsinnsatsen har vært stor, og Omsrud nevner to av ildsjelene: Nils Harald Huset og Per Olav Kjensrud. Uten deres innsats hadde ikke utbyggingen vært mulig.

 

Lydisoleringen og de to nye skivene kom på plass rett før vårens skytterstevne var i gang, og stevnet ble gjennomført uten problemer.

 

Videre planer

Arbeidene er ikke ferdige. Målet er å få på plass resten av det tekniske utstyret, som data, lokal kommunikasjon mellom bygg og utstyr for resultatfremvisning.

 

Trenger mer kapital
Til dette trengs det ekstra midler. Om kassa var skranten før siste utvidelse, så er det ikke bedre nå, men laget har fortsatt pågangsmot, så det finnes sikkert løsning for dette også. Skulle det være noen der ute som ønsker, og ser mulighet for å støtte laget, så vil skytterlaget sette enormt pris på det, sier Omsrud. 

  • Lagets kontonummer: 6185  05 21 491

Samarbeid

Det siste halvåret er det gjennomført flere møter med Begnadalen skytterlag. Begge skytterlagene er aktive, men små. Styrene i de to lagene ønsker se på samarbeidsmuligheter og mener dette vil være positivt for begge lag.


–  Samarbeidet starter i det små. Over tid vil vi se hvordan dette kan utvikle seg. Skyttere fra begge dalfører er hjertelig velkommen til skyting på hverandres skytteranlegg (trening, klubbmesterskap og øvrige stevner). Nærmere orientering om dette samarbeid vil komme etter hvert, sier Omsrud.