Sist oppdatert: 23.05.2015 06:03

Foreslår samme uttak som i fjor

 

  ARNE HEIMESTØL
Det ble felt 200 elger i Sør-Aurdal i 2014. FAUN-rapporten for SAK foreslår at en bør ta sikte på å stabilisere antall elger i kommunen, og at det kan felles like mange dyr i 2015 som i 2014.

Det ble felt 20 % færre elger i 2014 enn i 2013, og nå sier rapporten at det etter jakta er ca. 600 dyr igjen. Bestandskondisjonen synes å være god, gjennomsnittlig slaktevekt likeså. Snittvektene for kalv og ungdyr var på hhv. 66 og 127 kg.

  • Les hele rapporten her.


Fra merkeprosjektet i 2014

Mindre elg i Hedalen også
– Det har vært nedgang i bestanden i Hedalen, sier Bjarne Berg. – Det var for mye elg i våre områder. Det førte til skogskader. Nå er det betydelig mindre skader på skogen i Vassfaret og Vidalen.

Beiteskadene oppstår der det er furuskog. I sommerhalvåret består elgens føde for en stor del av gras og lyng. Dette spiser den så lenge den har tilgang til det om vinteren også. Or, selje og rogn er favoritt-treslag om vinteren, og furuskogen er nødproviant når annen mat ikke er tilgjengelig.

Elgjakta er en del av næringsgrunnlaget for grunneiere i Hedalen. De må også ta hensyn til skogskader. – Vi må få litt inntekter av jakta, samtidig som vi må legge til rette for at skogen får gode vekstvilkår, sier Berg.

Storvall
Jakta er inndelt i storvall. Styret i storvallet er satt sammen av jaktlagsmedlemmer og grunneiere, og disse fordeler antall dyr til de ulike jaktlagene.

Sunt på flere måter
Elgjakt er viktig både for trivsel og bosetting i Hedalen. Samtidig høster vi ypperlig, kortreist mat fra naturen. Elgen spiser ikke sopp. Dermed er ikke radioaktiv forurensing etter Tsjernobyl-ulykken noe problem, forteller Berg.