Sist oppdatert: 25.03.2015 05:56

Barn hjelper barn

  KIRSTEN GREAKER HEIMESTØL
Småskoletrinnet har etter hvert fått en tradisjon på at de lager basar enten like før påske – eller i slutten av april. Inntektene går til et hjelpeprosjekt for barn som trenger det.

På forhånd har elevene fått undervisning om prosjektet og landet som dette er i. De har også laget gevinster til basaren.

I år er hjelpeprosjektet i Nepal. Pengene går til et barnehjem for jenter sør i landet. Det er organisasjonen FORUT som har prosjektet.

Basaren blir i gymsalen på skolen fredag 27.3. kl. 11.00. Den åpner med en minikonsert. Det blir salg av vafler og kaffe/te/saft og varer fra FORUT i tillegg til lodd på gevinstene som elevene har laget. Alle er hjertelig velkommen!
 


Fra fjorårets basar