Sist oppdatert: 19.09.2015 19:53

Tillatelse til befordring med rutevogn i rute

 

ODDVAR GRAN

Min far var født i 1897. Det var helt i begynnelsen av rutetrafikk i Norge. Hedalen hadde, så vidt meg bekjent, ingen bussrute ut av bygda.
 

Han var framsynt nok til å se at dette nå kunne være aktuelt. Han søkte da om tillatelse og fikk det.

 

Av en eller annen grunn ble det ingen rutetransport på han. Kan han etter nærmere vurdering ha sett at dette ikke var særlig lønnsomt (se: 10 øre pr. personkm.)
 

Det var sikkert meget dårlige veger. Dessuten var det to grinder å åpne for hver gard de passerte. Det kunne også "gis paalæg om at føre sneplog paa rutebilerne."
 

Han fikk i stedet tillatelse til å kjøre drosje. Det var antakelig enklere.