Sist oppdatert: 04.09.2015 22:06

Frp svarer

 

Hedalen.no har utfordret partier/lister til å svare på disse spørsmålene knyttet til økonomi. Her kommer svaret Gunnar Heiene (FrP) har gitt.

 

Case 1:

Sør-Aurdal FrP er i mot eiendomsskatt generelt og på bolig spesielt. Vi ønsker å effektivisere tjenestene gjennom konkurranseutsetting, og mener dette er en god måte å få gode tjenester til en rimlig pris. Dette fører også til større engasjement hos de som produserer tjenester, både private og kommunale.
 

Når det gjelder brukerbetaling, mener Sør-Aurdal FrP at denne skal gjennspeile kommunens kostnader. Brukerbetalingen bør dekke kostnaden, men skal ikke være en inntektskilde for kommunen.
 

Hvis kommunen i overskuelig framtid skulle få ekstra inntekter, bør disse benyttes til å bedre kommunens økonomi ved at en betaler ned noe gjeld og at kommunens disposisjonsfond bygges opp igjen.

 

Case 2:

Sør-Aurdal FrP ser ikke for seg at en kan ta inn 8 millioner kroner i økt brukerbetaling eller eiendomsskatt. Det må da til vesentlig endringer i driften og vi vil jo håpe at vi i en slik situasjon vil kunne få med de andre partiene på å konkurranseutsette deler av driften. Vi ser for oss at det må til andre virkemidler enn å kutt litt her og der, men at selve prisnippene for hvordan kommunen vår drives blir revurdert.
 

Sør-Aurdal FrP ser for seg at tjenestområde som barnehage og vaktmestertjenester er områder som kan være egnet til konkurranseutsetting. Vi hilser private barnehager velkommen som et alternativ til den kommunal og synes det er synd at dagens politikere har valgt å frata f.eks Leirskogen barnehage støtte ved en endring i lokalisering av barnehagen. Tjenester som f.eks vaktmestertjenester mener vi kan settes ut på anbud. Det bør også være midler til materiell slik at vaktmestrene faktisk kan utføre oppgavene de er satt til å ivareta.
 

For mange kan det føles som et nederlag når en kommune kommer på Robek-lista. Dette er imidlertid ikke noe direkte krise for en kommune, men vil gjøre at vi får noen utenfra til å se på kommunens økonomi med nye øyne samtidig som kommunen ikke vil få anledning til å bruke penger den ikke har, eller ta opp nye lån. På denne måten kan dette også føre til at en i enkelte tilfeller kan få en bedre økonomistyring enn det som er tilfelle i dag.