Sist oppdatert: 10.06.2016 16:46

Tydelig tale fra bygdeutvalget

 

Hedalen bygdeutvalg mener det skal opprettholdes et fullverdig skoletilbud med 1.–10. trinn ved Hedalen barne- og ungdomsskole.

 


 

Hedalen har den største elevmengden, også når vi legger framskrivningen i høringsbrevet til grunn. Hedalen barne- og ungdomsskole har den best vedlikeholdte skolen, og her trengs det minst tilpasninger for å være i stand til å ta i mot alle elevene.

Skolesakene de siste årene har vært medvirkende årsak til færre elever på skolene i Sør- Aurdal, og nedgang i folketall. Det faktum at politikerne i Sør- Aurdal ikke har tatt standpunkt til hvordan skolestrukturen i kommunen skal være, skaper utrygghet, ikke bare for skole, men familieliv, vilje til å investere, organisasjonsliv og næringsutvikling.

 

  • Les hele uttalelsen her.

  • Vedleggsdokumentet leser du her.