Sist oppdatert: 18.06.2016 04:38


Hvis det er slik

 

KÅRE HELLAND, ORDFØRER I SØR-AURDAL

Jeg blir nok her tillagt feil fokus. På lik linje med Ruud er jeg like undrende hvor disse stillingene kan kuttes. Det er nok her oppfattet som tall jeg har beregnet, men det er en administrativ arbeidsgruppe som la frem denne rapporten tidlig i prosessen, og jeg har stilt kritiske spørsmål.

 

 At noen ledere kan spares, er det ingen tvil om, men neppe 100, som denne arbeidsgruppen la frem. Min vinkling på dette var at om det var rett at så mange ble borte fra det offentlige Valdres, ja, så ville det bli minst tilsvarende mindre innbyggere i Valdres. Skole, pleie og omsorg og tilrettelagte tjenester skal ligge der de er i dag. På disse områdene skapes det ikke større og fagmiljøer en det er i dag.
 
Ruud peker på fremtiden med spennende arbeidsplasser vi kan skape om vi slår oss sammen. Hvorfor kan vi ikke skape disse om vi er flere kommuner som i dag? Det er en forunderlig holdning at om vi slår oss sammen, så blir alt så mye større og bedre.

 

Ser vi på dagens intensjonsavtale, har vi liten eller ingen  rasjonaliserings-gevinst. Her skal jo alt spres utover. Er Ruud tilfreds med avtalen, slik den foreligger? Vil han råde oss politikere å gå for den? Her ble Sør-Aurdal og Nord-Aurdal de som fikk minst uttelling. Og ser vi i ettertid, får vi ingen uttelling i forhold til NAV, sett fra SA.

 

Det er synd ikke Ruud har fått med seg de siste ukers resultater fra kommunal rapport og Forbrukerrådet der SA faktisk gjør det meget godt. Er det slik at Rud ikke er tilfreds med kommunes tjenesteyting, slik vi har den i dag? Mener han vi sløser med ressurser på unødvendige stillinger, er jeg takknemlig for å få tips hvor vi kan finne disse. Jeg tror nemlig de 100 stillingene jeg har referert til, neppe kan spares i et samlet Valdres. At vi har ansatte som gjør unødvendige jobber, ser ikke jeg. Tvert i mot.