Sist oppdatert: 30.09.2016 21:02

Viktig næring i Sør-Aurdal

 

For ca. tre år siden var mange sterkt bekymret for hvordan det ville gå med skogbruket i Sør-Aurdal. Hva er status nå?

Sør-Aurdal er fortsatt den kommunen i Oppland der skogen betyr mest. Av kommunens bruttoprodukt bidrar skogen med i underkant av 6 %. Skog-industriens bidrag er knapt 9 %.

 

Priser
Etterspørselen etter sagbruksprodukter er høy. Det er bra for Begna Bruk og for dem som har sagtømmer å selge. Prisen på slip er skral. Dette skyldes blant annet lang transport.

Avvirkning
Både avvirkning, foryngelsesarbeider (planting, evt. markberedning) og etterarbeider er på et jevnt høgt nivå - som det har vært i Sør-Aurdal i ganske mange år, sier skogbrukssjef Arild Haglund.

Avvirkningen i 2016 ser foreløpig ut til å summere seg til mellom 90 000 og
100 000 m3.
 

 

Veger
I kommunen vår er det hele 800 km med skogsbilveger. Mellom 600 og 700 skogeiere har organisert seg i 250 veglag. Skogbrukssjefen mener sør-aurdølene er dyktige til å samarbeide. Det er svært viktig å ta godt vare på den omfattende infrastrukturen, for vedlikeholdes ikke vegnettet, kan det bli dyrt å utbedre skader.


I en budsjettlekkasje for 2017 varslet landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) at regjeringen går inn for å plusse på bevilgninger til skogsbilveger og tømmerkaier med 26,5 millioner kroner.