Sist oppdatert: 06.09.2016 08:15

Carl Philip Weisser innsatt som prost i Valdres

 

TEKST: KRISTIN BAKKE LAJORD
BILDER OG VIDEO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

 

Søndag 4. september var folk fra hele Valdres samlet i en nesten fullsatt Aurdal kirke for å delta på innsettelsen av Carl Philip Weisser som prost for Valdres.

 

 

Hans nærmeste familie var selvsagt med – fra barnebarnet Mathias på 1 mnd til far Carl på vel 80. Det var en høytidelig prosesjon med representanter for alle kirkelige fellesråd i Valdres, Valdresprestene og prost og biskop som kom inn til toner av Monica Solberg på orgel og Bjørn Magne Nyhagen på trompet.

Biskopen innsatte Carl Philip som prost. Gudstjenesten hadde vanlig høymesseliturgi med nattverd. Valdresprestene hadde hver sine oppgaver i gudstjenesten. Høre mannskor – der Carl Philip er med – deltok med vakker sang.

Carl Philip hadde preken over dagens tekster og vi fikk også glimt fra hans vandring (pilegrimsvandring) gjennom Valdres den siste uka. Spesielt framhevet han hvor mye vennlighet han hadde møtt over alt. Under forbønnen ble det bedt for hver kommune, og representanter for kirkelige fellesråd tente lys i lysgloben.

Årets konfirmanter fra Aurdal og Tisleidalen ble presentert av sokneprest Kristine Inderhaug Fosheim. Og et naturlig offerformål denne dagen var Pilegrimsvegen i Valdres.
 

Været var flott denne søndagen og Carl Philip kunne stå ute på kirkebakken og ta i mot gratulasjoner.
 

Etter gudstjenesten inviterte Aurdal sokneråd på kirkesuppe og kaffe på menighetshuset. Sokneprest Kristine Inderhaug Fossheim ledet og det var taler og gaveoverrekkelser. Biskopen overrakte prostekorset, Signe Elisabeth Kvåle hilste fra prestekollegiet og overrakte en akvarell av Hegge stavkirke malt av den islandske prestevikaren Ørn. Anne Nora Alund hilste fra kirkevergene med blomster, gammelprost Anne Hilde holdt en humoristisk tale og overrakte valdreskviss, bartevoks og pilegrimsengel og bilegrimsengel fra egen glassproduksjon.

Leder i Aurdal sokneråd Henning Andersen hilste velkommen en klokkeglad prest og overrakte ei symbolsk kirkeklokke i tre. Høre mannskor deltok med flere sanger og til og med en spesialdiktet sang for anledningen. Dirigent Monica Solberg hadde laget den på bakgrunn av Carl Philips facebook-oppslag om den siste ukas vandring, og her var det meste omtalt. Carl Philip takket for taler, gaver, mat og sang og på vegen ut i den fine høstdagen lyste biskopen Herrens velsignelse over oss. 

 
Se og hør Høre mannskor

 


Aurdal kirke

 


Klar til inngangsprosesjon

  

 


Høre mannskor

 


 


Carl Philip Weisser er gift med Eli Vatn

 


Marit prest og Carl Philip prost