Sist oppdatert: 06.04.2017 22:25

Hedalen Mølle og en gledelig nyhet

 

TEKST: RØNNAUG SØRLIE
BILDE: NILS GARLI

 

Denne uka har Stiftelsen Bautahaugen Samlinger fått tilsagn om
kr 370 000,- fra Kulturminnefondet
.

 

 

Styret, ved Møllegruppa, søkte i oktober 2016 om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond til videre restaurering av Hedalen Mølle.  Søknaden omfattet bygging av nåledam, renne, vannhjul, og tørke. Videre er det planlagt forsterking av gulv i mølla, ny pipe, det skal produseres to møllehjul, knekter til vannrenne og det skal sveises stål til damluke. Pluss diverse andre arbeider.

Planlegginga av disse arbeidene er gjort av Arild Bjørnstad med sønner.
Tidligere har Mølla fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen, Stiftelsen UNI og Møllehistorisk forening.

Med denne ukas tildeling ser det ut til at vi nå snart kan få fullført restaureringa av Mølla. Ennå gjenstår mye arbeid og forhåpentligvis mange dugnadstimer, men vi kommer veldig langt med dette tilskuddet vi nå har fått fra Kulturminnefondet.

Dette er som sagt en gledelig nyhet, men gleden stopper ikke har.
Møllegruppa kan fortelle at vi før jul fikk kr. 43  750,- fra kulturdepartementet av den såkalte Gaveforsterkningsordningen for kunst og kulturformål. Det er nemlig slik at siden vi fikk penger fra Stiftelsen UNI, så kunne vi søke departementet om å forsterke denne gaven med midler fra Kulturdepartemen-tet. Det gjorde vi selvfølgelig, og fikk 25 % av det beløpet vi fikk utbetalt fra UNI i 2016.

Dermed har vi de siste månedene mottatt kr  413 750,- til arbeidet videre med Hedalen Mølle. Møllegruppa er veldig glade for disse pengene og håper vi kommer langt med arbeidet i løpet av denne sommeren.

På vegne av Møllegruppa
Rønnaug Sørlie