Sist oppdatert: 18.08.2017 06:30


Hedalen Mølle skal bli et levende kulturminne

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: HELGE NORDBY, BJØRNSTAD SAG

Mye arbeid er tidligere gjort på mølla. Det dyreste og mest krevende har vært arbeidet med å stabilisere grunnen under og rundt mølla og bygge opp igjen diverse steinmurer. Et tilskudd fra Norsk Kulturminnefondet på 370 000 kr muliggjør videre satsing
.

Styret, ved møllegruppa, søkte i oktober 2016 om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond til videre restaurering av Hedalen Mølle. Søknaden omfattet bygging av nåledam, renne, vannhjul, og tørke. Videre var det planlagt forsterking av gulv i mølla, ny pipe, det skal produseres to møllehjul, ny vannrenn, og det skal sveises stål til damluke.

Alt det tekniske skal fungere som sist mølla var i drift. – Målet er å få til prøvekjøring av kvern og korntørke i løpet av høsten, opplyser Arild Bjørnstad.

Arbeidet med å lage de roterende delene innvendig i Mølla pågår, og til høsten starter arbeidene med å lage kanalen der vannet skal komme inn i møllehuset.

Det er Bjørnstad sag som lager driverne til møllesteinen og tørka. Når restaureringsarbeidet er ferdigstilt, håper en å kunne demonstrere hvordan korn ble malt i gamle dager. Kanskje kan Bautahaugen, som eier Hedalen Mølle, i framtida selge mjøl som kan brukes til å bake brød?


Gamle stålringer til møllekallen


Gammel kvernkall


Jon Gudbrand Bjørnstad i arbeid med indre ring i vannhjul


Vannhjul


Vannhjulet på kvernkallen


Aksling påmontert kvernkall


Ferdig kvernkall med aksling og vannhjul


Hedalen Mølle