Sist oppdatert: 19.12.2017 20:26

Kraftig mediekritikk fra kommune-styrets talerstol

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL


Både Elling Fekjær (TPK) og Olav Kristian Huseby (H) tok til orde for å stoppe orienteringen Reidar Schlytter tirsdag skulle gi i sak 068/17 - 17/11288 - Orientering/status media oppslag kontroll og tilsyn i Valdres.

 

– Orientering i saken er bra, men det er ikke formen, sa Huseby. – Saken inneholder en del påstander. Tar vi den til orientering, er vi med på å akseptere noe her, sa Fekjær, som tok til orde for at ordføreren kunne komme med en sak seinere.

 

Det ble ikke flertall for å stoppe saken. Dermed fikk Schlytter komme til orde med en langt mer omfattende orientering enn den han som saksbehandler hadde lagt fram. Vi gjengir, med tillatelse fra Schlytter, hele manuskriptet som ble brukt.

  • Les orienteringen her.

– Det må være vilje til å ta fire skritt tilbake og lære av ting, sa Magnhild Huseby (H) etter orienteringen.

 

Ordfører Kåre Hellands forslag til vedtak ble deretter enstemmig bifalt.

Kommunestyre viser til orientering av sak 068/17:
Kommunestyret ber kontrollutvalget utarbeide en sak til kommunestyret, som viser hvordan kontroll- og tilsynsorganet i Sør Aurdal kommune har arbeidet og hvordan de vil organisere dette arbeidet videre fremover for å kunne gjøre et godt kontroll- og tilsynsarbeid fremover, herunder hvordan administrasjonen og politisk nivå skal forholde seg ifht eventuelle innspill til organet.