Sist oppdatert: 19.02.2017 15:36

Vassfaret leirskole har fått nye eiere

  ARNE HEIMESTØL

Ingrid Amundsplass, Geir Stillingen og Anne Ingunn Grønhaug har overtatt etter at Grete Østerås nå har pensjonert seg.


Fra venstre: Ingrid Amundsplass, Anne Ingunn Grønhaug, Grete Østerås og Geir Stillingen

I kontraktsfestede perioder av året leier Vassfaret leirskole lokaler av Dharma Mountain sør i Hedalen. Disse lokalene har vært brukt de siste 19 årene. Før det var ekteparet Harry og Grete Østerås leirskolelærere på Søbekkseter.
– For meg har det faktisk blitt over 42 år med leirskole som livsstil, forteller Grete. Mannen, Harry Østerås, døde i 2009.

Leirskolen på Søbekkseter ble lagt ned da det ble for kostbart å lage godkjent avløpsanlegg til bygningene som hadde vært i bruk siden slutten av 50-tallet. I alle disse årene har godt over 50 000 barn vært på leirskole i Hedalen.

Populær leirskole
Mellom 1000 og 1200 elever besøker hvert år Vassfaret leirskole. Elevene kommer hovedsakelig fra Oslo, Bærum og Vestfold.

Noen kommuner utlyser anbudskonkurranse, og flere leirskoler leverer deretter tilbud i tråd med kravsspesifikasjonene som er oppgitt. Vassfaret leirskole er den eneste leirskolen som har fått oppdrag fra Bærum kommune i alle tre anbudsrundene som har vært gjennomført etter 2007.

– Vi har hatt bra med bestillinger de siste årene. Besøk på skoler som vurderer leirskoleopphold hos oss, hører med, for det er flere som tilbyr slike tjenester, og ikke alle kommunene prioriterer leirskoleopphold, forteller Geir Stillingen, som med tilfredshet legger til at det nå kommer nye bestillinger fra kommuner som på grunn av stram økonomi, har kuttet leirskoletilbud.

Flere kommuner har allerede bestilt leirskoleuker til og med skoleåret 2022/2023. – Vi ser flere eksempler på at foreldre som har vært på leirskole, står på for at egne barn skal få den samme opplevelsen, sier Stillingen.

Tilbudene
I vintersesongen får elevene blant annet være med på fjellsikringskurs, snøhulegraving, skiturer og besøk i Hedalen stavkirke. Sosiale samlinger i lavvo hører med, og her formidles lokalhistorie, sagn og fortellinger.


Snøhulegraving

Teoretiske og praktiske øvelser med kart og kompass får elevene i barmarkssesongen. For mange er nok turen over fjellet fra Fledda til Vassfaret ett av høydepunktene under leirskoleoppholdet. Innlagte pauser brukes til å studere fjellplanter, bær og lav. Med utsikt over Vassfaret får elevene høre om Mikkjel Fønhus, bjørner i villmarka, bosetting i Vassfaret og Vassfaret under 2. verdenskrig.

En heftig utfordring får elevene på vandringen som gjennomføres langs kongevegen og elva Urula. Natur uten tilrettelegging blir det når elevene, uansett temperatur, kan skli i en foss i elva.


Padling i tjernet på leirskolen

Må stå på
Anne Ingunn Grønhaug og Geir Stillingen er tilsatt i Sør-Aurdal kommune i til sammen 1,75 årsverk. Leirskolelærerne har fire assistenter som kan stille opp når det er behov for det. – Sykefraværet er nær null prosent. Det skal mye til før vi ikke kan stille på jobb, forteller Anne Ingunn. Hun er forresten vertskap og har døgnvakt når leirskolen har besøk. Begge er enige om at de har fått drømmejobber i Hedalen.

Viderefører en stolt tradisjon
– Vi kommer til å videreføre leirskoledriften i den ånd og tradisjon som Harry og Grete Østerås skapte gjennom mange år i Hedalen, sier daglig leder Ingrid Amundsplass. – Mange har blitt glade i bygda og fjellet etter å ha vært her som barn, og flere tidligere leirskoleelever har nå hytte i Hedalsfjella.


Dølavegen til Vassfaret