Sist oppdatert: 24.02.2017 19:30

Kan det bo flyktninger i Hedalen?

  ARNE HEIMESTØL

Dette er vedtaket kommunestyret gjorde torsdag: "Kommunestyret verdsetter tiltak for å skaffe arbeidsplasser, arbeidskraft og tilflytning til Sør-Aurdal. Kommunestyret ser imidlertid ikke at det foreslåtte tiltaket møter de krav som kommunen stiller mht. bosetting og håndtering av flyktninger. Kommunestyret ser også en betydelig kostnadsrisiko forbundet med tiltaket. Kommunestyret avslår derfor forslaget slik det foreligger."

En gruppe bestående av Kjell Eriksen, Vegard Vestrom, Magne Omsrud, Einar Breen og Harald Liodden hadde vært i kontakt med kommunen angående et prosjekt med navnet «Flyktningeintegrering- til gjensidig nytte og glede». Gruppa hadde laget en egen rapport.

Med bakgrunn i dette initiativet hadde rådmannen skrevet saken "Bosetting av flyktninger i Hedalen. I sitt hovedinnlegg tegnet Harald Liodden et annerledes bilde av saken enn det rådmannen hadde gjort. Opposisjonen (KrF, Høyre, FrP og Tverrpolisk kommuneliste fremmet følgende forslag til vedtak:

«Kommunestyret ber administrasjonen, sammen med prosjektgruppa, jobbe videre med å integrere inntil tre flyktningefamilier i Hedalen i samsvar med Arbeidsdepartementets «hurtigspor»-satsing. Dette må skje innenfor vedtatte flyktningekvote i samspill mellom kommuneadministrasjon, IMDI, NAV og næringslivet.»

Noen av Senterpartiets gruppe stilte seg positive til initiativet, og Bodil Øyhus fremmet følgende forslag til vedtak:

«Saken utsettes. Gruppen oppfordres til videre arbeid til spørsmål om mulighet til "håndplukking" avklares med IMDIR. I tillegg må prosjektet medføre avklaring rundt flyktningfaglige spørsmål/spesielle forhold knyttet til flyktninger som krever eks. Helsefaglig kompetanse.»

Ordfører Kåre Helland var imponert over at ei bygd kan ta tak i ei slik utfordring. Han stemte likevel for rådmannens forslag til vedtak (det som fikk flertall).

Varaordfører Trine Adde Hansebakken (Ap) støttet også rådmannen. Hun sa at det var viktig å ta imot flyktninger på en verdig måte. Geografien skaper utfordringer. Flyktninger kan blant ha dårlig tannhelse og ha stort behov for for tannhelsetjenester. Behovet for andre helsetjenester kan også være betydelig.

Marit Hougsrud (Sp) mente tiltaket var bra, men stilte spørsmål om det er riktig å plukke ut de som er gode nok for oss. - Vi må ta imot dem som trenger det mest, mente hun.

Magne Damslora (Ap) mente det ville være naturlig å søke etter allerede etablerte flyktninger, mens Olav Kristian Huseby (H) undret seg over at flere representanter kunne finne på å si så mye negativt om en så positiv sak.

- Dette er ikke et overgrep mot flyktninger, sa Emmy Bakkom (KrF). - Det som er foreslått fra H, KrF, TVP og FrP, er i samsvar med hurtigsporet arbeidsministeren har gått inn for.