Sist oppdatert: 10.07.2017 16:16

Asfaltarbeider på fylkesveg 225

  ARNE HEIMESTØL

Det legges nytt dekke fra krysset mellom fylkesvegene 243 og 225 til et kort stykke forbi Jevnlismya.

I fjor ble det utført betydelige utbedringsarbeider på vegen over selve Jevnlismyra. Der ble det også lagt ett lag med asfalt.

Hele strekningen får to lag. Det øverste har egenskaper som gjør at asfalten ikke vil sprekke så lett om det skulle være bevegelser i grunnen.

Arbeidene medfører manuell dirigering på den berørte strekningen. Det regner vi med alle kan leve med.