Sist oppdatert: 18.07.2017 19:35

Rettelse

  ARNE HEIMESTØL

Sist uke hadde jeg en leder på Hedalen.no og et innlegg i «Valdres» som inneholder en feil.

Bakgrunnen for teksten er ulike juridiske vurderinger knyttet til kommunerevisjonens taushetsplikt i Odden-/Grimsrudsaken.

I innlegget viste jeg til kommunelovens § 78 og forvaltningslovens § 13. En betydelig del av innlegget var gjengivelse av en uttalelse fra Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om offentleglova og revisors taushetsplikt etter kommuneloven. Uttalelsen ble avgitt 8. april 2014.

Kommunelovens § 78 ble endret i desember samme år. I punkt 7 heter det nå at revisor har taushetsplikt etter forvaltningslovens §§ 13 til 13e. Her leser vi blant annet dette:

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:
1) noens personlige forhold, (…)

Jeg beklager at jeg knyttet deler av argumentasjonen opp mot en lovbestemmelse som nå er endret.

Slik jeg leser forvaltningsloven, står rettstilstanden imidlertid fast, nemlig plikten til å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til det en i kraft av å være revisor vet om noens personlige forhold.