Sist oppdatert: 10.06.2017 11:28

Budsjettsprekk på 11,6 millioner kroner

  ARNE HEIMESTØL

En uavhengig kontroll av budsjettet til Sør-Aurdalhallen foretatt av AS Bygganalyse, viser at prosjektet kan bli vesentlig dyrere enn det kommunestyret la til grunn i sitt vedtak 6.12.2016. Totalramma er nå kommet opp i 151,1 millioner kroner.

Norconsult er kommunens prosjektleder, og de brukes i kommunikasjon med Bygganalyse og Sweco. Sweco ble bedt om å se på budsjettet igjen, med tilgang til tallene fra Bygganalyse. Sweco har gjort en ny beregning av budsjettet og kontrollert alle tallene.

Nye tall
Ifølge Oddleiv Juvkam, som er bygningsingeniør i kommunen, har en kommet fram til en kostnadsøkning på 11,6 millioner kroner.

Den største posten er vannbehandlingsanlegget på 4,2 millioner kr, som Sweco ikke hadde med i siste kalkyle. Andre poster er rigg og drift med 2,8 millioner kr, moms på 2,3 millioner kr, marginer og reserver med 1,1 millioner kr, prosjektering og administrasjon 0,7 millioner kr og til slutt entreprise-administrasjon og hjelpearbeider på 0,6 millioner kr.

Fortsatt usikkerhet
– Det vil fortsatt herske usikkerhet omkring kostnadene, fram til entreprisene er på plass, sier Juvkam. 22. juni får kommunestyret byggeprosjektet som sak.

Fra før har det vært uklarhet om hvordan man skulle tolke vedtaket som ble gjort 6.12.2016. Se dette oppslaget.