Sist oppdatert: 10.05.2017 17:29

Jubeldag for Fekjær psykiatriske senter

 

ARNE HEIMESTØL


Tirsdag kom meldingen om at styret for Helse Sør-Øst  RHF enstemmig hadde vedtatt å inngå avtale med Fekjær fra 1. sept. 2017.

– Fekjær psykiatriske senter har det siste året hatt en konstruktiv og etter hvert tillitsfull forhandlingsprosess med HSØ. Prosessen har vært godt støttet og arbeidet fram ved hjelp av Sykehuset Innlandet, sier Elling Fekjær.

– Fekjær er inne i en særdeles god prosess faglig. Aldri har Fekjær hatt så mye bra fagfolk ansatt. Vi har nå bl.a. tilsatt to psykiatere i 100 % stillinger. Det er meget stor søkning av unge voksne fra store deler av Norge om å få behandling ved Fekjær. Senteret har derfor kontinuerlig overbelegg. Vi har et personale som tror på framtida og ønsker å delta aktivt i videreutvikling av Fekjær, forteller daglig leder Elling Fekjær.