Sist oppdatert: 20.10.2017 15:46


Inntektsbortfall for Sør-Aurdal kommune

  ARNE HEIMESTØL

Statsbudsjettet som nylig ble lagt fram, gjør at Sør-Aurdal kommune kommer dårligst ut i Valdres. – Stipulert anslag på inntektsbortfall på kr 2,1 mill for SAK vil gjelde fra og med 2019, sier økonomisjef Elling Olav Weimodet.

Det foreligger et forslag om å fjerne verk- og brukbegrepet innen eiendomsskatt. Alle bedrifter blir næring, og produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner vil bli fritatt for eiendomsskatt.

Vannkraft, vindkraft og petroleumsanlegg foreslås ikke omfattet av forslaget. Linjenettene i kommunen vil i dette forslaget fritas for eiendomsskatt (kraftlinjer, nettanlegg, teleanlegg, kabelanlegg), og her ligger mesteparten av kommunens inntektsbortfall på 2,1 mill kr.

Produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner hos kommunens verk og bruk (industribedrifter m.m.) vil i etter dette forslaget også fritas for eiendomsskatt og bli tatt ut av eiendomsskattegrunnlaget.

I forslaget vil dermed bare tomt og bygninger bli en del av eiendomsskattegrunnlaget. Dersom dette forslaget skulle få flertall, ligger det an til omtakseringskostnader for verk og bruk allerede i 2018. Dette arbeidet vil også ha sin kostnad.

Kan bety redusert nettleie
Eiendomsskatt på verker og bruk inngår i nettleia Sør-Aurdal Energi krever. I grove trekk utgjør denne 1,5 millioner kroner fordelt på i underkant av 3000 brukere.