Sist oppdatert: 28.10.2017 16:39

Ordføreren svarer

  ARNE HEIMESTØL
Med bakgrunn i flere medieoppslag om budsjettmøtet sist torsdag har Hedalen.no stilt ordfører Kåre Helland følgende spørsmål:

Skal formannskap og kommunestyre diskutere spørsmål på brukernivå når budsjettet behandles? Hvor går grensen mellom det administrasjonen skal gjøre, og det politikere skal bestemme?

Her er svaret ordføreren ga på e-post i dag:

De første budsjettmøtene er i stor grad informasjon fra administrasjonen, og det var derfor ingen sakspapirer som var sendt ut.

 

Det media henger seg opp i, er at det brukes standard maler for innkalling og protokoller. At det står at saker som ikke er sendt ut, kan en få på kommunehuset, er noe som ligger fast. Det er uheldig at dette står når det ikke var sendt ut sakspapirer. Saksdokumenter blir sendt ut ved alle saker til behandling, og det er kun saker som er unntatt offentligheten, vi ikke sender ut.
 

Vi bor i en liten kommune, og vi kan fort komme i en situasjon der vi kommer ned på et nivå der folk kan kjenne igjen enkeltpersoner. Vi har i stor grad ansvar for tjenester til innbyggere med behov for hjelp. Jeg er bevisst på at vi har ansvar og plikt til å ta hensyn til dette.
 

Min erfaring fra tidligere år er at vi i stor grad drøfter overordnet, men at vi noen ganger har behov for en mer detaljert informasjon og drøfting. Selv om vi får detaljert informasjon, mener jeg ikke vi detaljstyrer saker. Kommuneloven og personvern gjelder også budsjettprosessen.