Sist oppdatert: 14.09.2017 13:44


Idrettsprisen 2017

  STEINAR SKJERVE

Idrettsrådet ønsker kandidater som folket mener har gjort seg fortjent til å motta prisen. Frist for nominering av kandidater er 25. september 2017.


Nils Harald Huset fikk idrettsprisen for 2016

Prisvinneren mottar en sjekk på 5000 kroner og et diplom. Og selvsagt masse heder og ære. Prisen deles ut på kulturkvelden som er 24. november på Begnadalen skole.

Kriteriene for tildeling av idrettsprisen er:

Utdeling av idrettsprisen skal stimulere unge talenter til å satse innen idretten. Prisen kan deles ut til aktive enkeltpersoner, fortrinnsvis talent, som representerer en klubb i kommunen, er bosatt i kommunen, eller har lagt grunnlaget for sin suksess gjennom en oppvekst i kommunen. Alle kan komme med forslag til kandidater, både enkeltpersoner og lag/organisasjoner. Idrettsrådets styre velger ut prisvinner.

Forslag med kort begrunnelse/presentasjon sendes på epost steinarskjerve@me.com innen 25. september 2017
Eller pr post til: Sør-Aurdal Idrettsråd v/Steinar Skjerve Sørvollbakkin 26, 2930 Bagn

Tidligere prisvinnere er med lenke til omtale: