Sist oppdatert: 17.11.2018 21:31

Bygger nytt fjøs på Lyngstad

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

– Dette er noe vi har tenkt på i mange år, sier Peder Olav Stugaard.
– Positiv tilbakemelding fra familien og nærmiljøet gjorde at vi ville sette i gang. Og da Birger Åsheim valgte å bygge nytt fjøs nord i bygda, inspirerte det oss også.

– I tillegg har det stort sett bare vært hyggelige tilbakemeldinger fra Tine, kommunen, Mattilsynet, og entreprenører. Ca. 1. desember vil den nye fjøsbygningen være klar til innflytning.


Bak fra venstre: Sandra og Peder Olav
Framme fra venstre: Daniel (6 år) og Kristoffer (3 år)


Telemarksfé
Det er i hovedsak mjølkeproduksjon med Telemarksfé Stugaard satser på. Mjølkekvoten er på 80 000 liter. I tillegg håper de å kunne omsette økologisk kjøtt også på sikt. Fjøsbygningen som nå reiser seg, vil få 25 båsplasser.

Stugaard har fått dispensasjon fra løsdriftkrav for påbygget fordi de har gammel ferase med horn. I tillegg vil det være to kalvebinger og en fødebinge. Den nye delen av fjøset er bygd inntil den eldre fjøsbygningen. Tørrfor er det mindre plass til enn før. Nå går det mest i rundballer.


Gudmund Stugaard, far til Peder Olav, sammen med en tysk familie som hjalp til med seterdrift i Muggedalen i 2004. Seterdrifta fortsetter.

Vil gjerne bosette seg i Hedalen
Kona Sandra studerer for tiden spesialpedagogikk og har arbeidet deltid som assistent i barnehage. Sammen har ekteparet to sønner, Kristoffer (3 år) og Daniel (6 år). Nå blir det mer aktuelt enn før å være fast bosatt i Hedalen.

– Skal det la seg gjøre, er fortsatt opprettholdelse av 10-årig skole og fiberutbygging viktige forutsetninger, sier Stugaard, som legger til at hele familien trives godt i Hedalen.


Bygningsarbeidene startet 25. juni i år.


Gardsbygg as og Narverød Bygg as står for levering og montering av slepplaft og limtre.


JA Entreprenør as stod for betongarbeidet.