Sist oppdatert: 01.04.2018

Vil ha miljøfartsgrense på 30 km/t

 

ARNE HEIMESTØL

Aprilspøken: Store snømengder og begynnende teleløsning har ført til at Hedalen bygdeutvalg nå ønsker å ta kontakt med Statens vegvesen.
– Fylkesveg 243 er i en slik forfatning at det nå er på tide å ta ansvar både for folkehelsa og materielle verdier, sier styreleder Vegard Vestrom. Vegen bør få ny, midlertidig fartsgrense.

 

I fjor ble det klart at Oppland fylke ønsker å oppruste vegen fra Buskerud grense til Hedalen stavkirke. Prosjektet starter imidlertid ikke før i 2019, og det er ventet at det vil gå hele tre år før helt nødvendige grunnarbeider er utført og vegen har fått ny asfalt.

Vil sikre flere verdier
– Mens vi venter på at arbeidene kommer i gang, må vi ferdes etter en veg som blir dårligere og dårligere, sier Vestrom. Etter en streng vinter ventes det at telehivene vil vokse seg større enn noen gang, og det skjer langs hele vegstrekningen.


Én sak er de materielle skadene som påføres kjøretøyene. Humper og dumper kan også utløse lumbago og andre ryggplager. – Ettersom mange yngre kvinner i bygda nå er gravide, finner jeg grunn til å minne om at fødsler ikke må utløses langs vegen gjennom dalen, sier bygdeutvalgets leder.


Midlertidig tiltak
Vestrom sier videre at de foreslår at tiltaket skal vare ut mai måned. En praktisk konsekvens vil være at buss og drosje må regne med å starte 10 minutter tidligere på sine ruter når skolens elever skal skysses trygt fram til skolestart.

 

Kan føre til flere bøtelegginger
– Har dere tenkt gjennom hva som kan skje hvis det blir radarkontroll i bygda, etter at et slikt tiltak eventuelt er innført, undrer vi.

 

– Det har vi vurdert nøye. Bøtesatsene er høye, og faren for å miste lappen er absolutt tilstede hvis en ikke respekterer fartsgrensen. Når målet er å både ta hensyn til folkehelsa og ikke minst hindre ytterligere skade på på både offentlig og privat eiendom, håper vi folk vil støtte utspillet vårt.

 

Tar saken til kommunestyret
Olav Kristian Huseby er en av dem som i flere år har fått arbeid som følge av dårlig vegstandard. Det er ikke få støtdempere og bunnpanner han har skiftet.


– Vi må også ta hensyn til dem som driver annen næring i bygda. Tid er penger både for  bønder og håndverkere. Jeg vil foreslå på neste kommunestyremøte, at det nedsettes en hurtigarbeidende komité, som kan se på dette fram mot sommeren.

Om man innfører en tidsavgrenset fartsgrense, kan man ha 30 en stund på dagen, og 80 på kveld og nattestid. Da vil det gå opp i opp, sier Huseby, som representerer Høyre.

 

Ber om innspill
Ettersom våren er i anmarsj, mener bygdeutvalget fortsatt at søknaden bør sendes til Statens vegvesen rett over påske. Utvalget tar gjerne mot innspill fra både bygdefolk og hyttefolk før de konkluderer. Utvalgets e-postadresse er bygdeutvalget@hedalen.no.