Sist oppdatert: 19.12.2018

Hedalen.no faktasjekker

ARNE HEIMESTØL
I kommunestyret sist tirsdag fikk media kritikk for blant annet å tegne et negativt bilde av gjelden Sør-Aurdal kommune er i ferd med å opparbeide seg. – Jeg vet at det er flere kommuner som har over 100 % i lånegjeld i Oppland, sa ordfører Kåre Helland.

Dette skrev Hedalen.no 5.12.2018:

I 2014 vedtok kommunestyret at lånegjelden ikke skal overstige 70 % av årsbudsjettet. I 2020 vil gjelden være på 90,2 % av dette årets forventede budsjett. Låneopptakene i 2018 er på vel 46 millioner kroner. I 2019 legges det opp til ytterligere låneopptak på vel 59 millioner kroner.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lånegjeld

186 749 000 186 822 000 225 943 000 274 697 000 279 431 000 274 885 000
Låneopptak 7 700 000 46 366 000 59 292 000 14 910 000 5 130 000 4 770 000
Avdrag 7 627 000 7 245 000 10 538 000 10 176 000 9 676 000 9 253 000
Lånegjeld 31/12 186 822 000 225 943 000 274 697 000 279 431 000 274 885 000 270 402 000
Gjeld i prosent av drift 61,0 % 76,7 % 89,9 % 90,2 % 87,7 % 85, 0 %
  • Se hele oppslaget her.

Gjeldsoversikt
Fylkesmannen i Oppland har laget en oversikt per 2017 over netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter fra samtlige kommuner i Oppland. Denne viser at det var tre kommuner som dette året hadde høyere lånegjeld enn 100 %: Ringebu, Øyer og Vestre Toten. Det betyr at 11 % av kommunene i Oppland hadde lånegjeld høyere enn 100 %. Gausdal lå like under 100 %, og 22 kommuner (84 %) hadde en lånegjeld som var lavere enn 80 % av driftsinntektene. På dette tidspunktet var Sør-Aurdal én av disse kommunene.

Det som er sikkert nå, er at kommunen vår i årene som kommer vil ha høyere lånegjeld enn det fylkesmannen anbefaler. Ifølge fylkesmannen bør ikke lånegjelden overstige 70–75 % av driftsinntektene.

Helland utfordres
Vi utfordrer ordfører Kåre Helland til å synliggjøre det økonomiske handlingsrommet han mener kommunen har. Dette er særlig aktuelt etter at rådmannens karakteristikk: Sør-Aurdal kommune har en ikke-bærekraftig økonomi. – Nå er det slutt på å bruke ostehøvelen, sa han i kommunestyret sist tirsdag.

Vi minner også om at rådmannens forslag om økning i eiendomsskatten på 0,25 promille for 2021 og 2022, etter forslag fra Senterpartiet, ble fjernet.