Sist oppdatert: 31.12.2018 18:24

Kommunestyremøter blir nå overført digitalt til alle innbyggere i Sør Aurdal

  SOLVEIG LIE

 – i alle fall til oss som har 4G/mobilt bredbånd/fiber. De som ikke har det – de får ikke noe møte overført.

Kanskje vil politikerne – som er folkevalgte – gjerne vite litt om hvordan folket som valgte dem – ser på saker som blir behandlet i kommunestyret?


Nå som møtene blir allemannseie (nesten), vil forhåpentligvis mange flere mene noe og skrive om det. Det må være alle politikers store drøm – å få til et stort engasjement i en liten kommune som Sør Aurdal. Det kan bli kommunepolitikk på sitt aller beste. For det er tross alt beboerne i kommunen som vet hvor skoen trykker og ikke nødvendigvis politikerne.

I Sør-Aurdal er det befolkningsnedgang. Det betyr nedgang i skattepenger og oppgang i eldreomsorg. Litt av en utfordring. Aktiv bosetting og positiv omdømmebygging er gode redskaper. Men er det mulig med aktiv bosetting på steder som ikke en gang har 4G?

Debatten omkring fiberutbygging i Sør–Aurdal synes endeløs. Det er lett å se at dette ikke akkurat er så lett å få til – så grisgrendt som det er her. Men Sør-Aurdal er jo "Først i Valdres"!? Og nå kan den også bli først med fiberutbygging. Takket være Telenor. I hvert fall ikke Eidsiva/SAE.

Men kan kommunepolitikerne gjøre mer for å få bosetting i kommunen? Har de en plan? Har kommunen en næringslivsleder som kan se på muligheter som kommunen har og som kan tilrettelegge for nye arbeidsplasser?
Geografisk sett burde dette være mulig – så kort vei som det tross alt er fra Oslo. Og med bedre veier og fiber vil infrastrukturen være på plass.

Dette er en oppfordring til kommunepolitikerne: Hør på de unge som bor i kommunen. Om hva de trenger og hva som skal legges til rette for at de blir boende. Og hva som skal til for å få unge folk til å velge Valdres foran storbyer. Nå som kommunestyremøtene er allemannseie (nesten) bør dere håpe på stor oppslutning av meningsytringer!

Men rådmannen mente vel ikke det som ble sagt i siste møtet om at kostnadene til fiberutbygging "ikke kunne lønne seg samfunnsøkonomisk?".

For skal samfunnsøkonomien ta styringa, er det ikke lønnsomt med noen bygder i Norge. Da er det mer lønnsomt å flytte alle bygdene i Sør–Aurdal til Bagn. Og deretter ville det være enda mer samfunnsøkonomisk å flytte hele Bagn til Oslo – der folk skal bo tett og i høyden – i trafikk–knutepunkter og ikke kjøre bil– for det er nesten like fælt som å røyke, men med caffe latte på alle hjørner og i leiligheter som er støysikret på grunn av helsefarlig støy (vinduer skal ikke åpnes) og der du har så mange naboer så tett innpå deg at du ikke kjenner dem en gang.

Da er det noe helt annet med bygdene i Valdres! Varemerket her er frihet og god plass til alle. Alle kjenner nesten alle, og på den måten er målet trivsel og glede over å bo i Valdres. Sosialøkonomisk lønnsomhet gjelder ikke her, for disse verdiene kan ikke måles i penger.
Godt nyttår! Med håp om mange meningsytringer som kan bidra til ryddige prosesser, god argumentasjon og en spennende utvikling for kommunene i Valdres.

Solveiglie1@gmail.com