Sist oppdatert: 16.02.2018 21:05

Sør-Aurdalshallen – Ingen sak

 

ARNE HEIMESTØL

I orienteringen som ble gitt til formannskapet torsdag 8.2., kom det fram at bruttokostnaden på byggeprosjekt Sør-Aurdalshallen nå kan bli på hele 169 millioner kroner. Av møteinnkallingen til kommunestyret torsdag 22.2. framgår det at det er lagt opp til en orientering. Vi har stilt ordfører Kåre Helland følgende spørsmål:

Jeg viser til innkalling til kommunestyre torsdag 22.2. og kommunestyrevedtak KS 073/126 – 06.12.16. Hvorfor er det ikke lagt fram en egen sak om Sør-Aurdalshallen?

Punkt 6 i vedtaket:

Om det etter endt anbudsprosess viser seg at det blir vanskelig å realisere prosjektet ut ifra de økonomiske rammer og nødvendige innsparinger som skisseres her, skal saken behandles på nytt av kommunestyret selv.

Her er svaret ordføreren ga på e-post fredag 16.2.:

Kommunestyre den 22.2 vil det bli orientering om prosjektet.

Punkt 6 er et standard  vedtak i forhold til alle prosjekt som skal bygges. Er det endringer skal dette opp til ny behandling.

Vi har fått anbud inn som er vurdert og blir ytterligere vurdert. Vi har en gitt frist som vi kan starte samspillfase med tilbyder om vi ser dette kan være mulig.

Om kommunen velger å gå inn i samspillfasen vil det under denne perioden endelige rammene legges. Så langt er fremdrift ikke konkludert og har derfor ikke satt opp sak. Byggekomite jobber nå med vurderinger.