Sist oppdatert: 24.02.2018 20:05

Endrer møtepraksis

 

ARNE HEIMESTØL

Sist uke skrev "Valdres" og Hedalen.no om byggekomiteen til Sør-Aurdalshallen.

Byggekomiteen hadde holdt et møte som ikke var annonsert på kommunens hjemmeside. Det var heller ikke publisert noen protokoll fra møtet.

Da det ble klart at Fylkesmannen mente at møter i byggekomiteen for Sør-Aurdalshallen er offentlige, sendte vi spørsmål til ordføreren om hvor torsdagens møte skulle være. Kort tid etterpå ble møtet avlyst. I e-post til redaksjonen skriver rådmann Haakon B. Ludvigsen:

Jeg kan bekrefte at det ikke skal avholdes noe møte i byggekomiteen nå i dag klokka 15:00. Administrasjonen hadde opprinnelig satt opp et møte i forkant av dagens Kommunestyremøte for å samordne seg til kveldens møte, men har i etterkant ikke sett dette som nødvendig da det er planlagt en orientering til kommunestyret slik det ble gjort i siste formannskapsmøte.

Ba om innsyn
Vi sendte da ny e-post til ordfører og bad om innsyn i møtereferat til eventuelle møter som hadde vært holdt i byggekomiteen. Denne henvendelsen har ikke redaksjonen fått svar på.

Møteinnkalling og møteprotokoll
Formannskapet som byggekomité kalles nå inn til arbeidsmøte torsdag 1. mars kl. 13.00. Ordføreren er saksbehandler og skriver følgende i innkallingen:

Formannskapet som byggekomité for Sør-Aurdals hallen kalles inn til arbeidsmøte sammen med administrasjonens folk som jobber med denne saken. Møte vil dreie seg om veien videre og forberede sak til kommunestyre i løpet av mars. Det vil under møte bli nødvendig å gå dypere inn i anbudene og møte vil måtte sette krav der etter til behandling av saken i henhold til anbudet og offentliggjøring av innhold.

I tillegg til dette er det lagt ut sak om godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra forrige møte – uten innhold.