Sist oppdatert: 07.02.2018 17:30

Arbeiderpartiet svarer

 

ARNE HEIMESTØL
30. januar publiserte Hedalen.no oppslaget Brudd på egne, vedtatte prinsipper forverrer kommuneøkonomien. Vi utfordret gruppelederne til å svare på to spørsmål:

 

  1. Tegner Hedalen.no et korrekt bilde av sentrale elementer i kommuneøkonomien i Sør-Aurdal?

  2. Hvilke tanker har gruppene om den økonomiske situasjonen kommunen går inn i nå?

Magne Damslora sier at Arbeiderpartiet ble med på at kommunen kan bruke inntil 89 millioner kroner på Sør-Aurdalshallen. Denne summen må inkludere alle grunnlagsivesteringer som hører med til prosjektet. Det er ikke aktuelt å støtte eventuelle forslag om tilleggsbevilgninger.

 

Hvis framstillingen Hedalen.no har gitt, er riktig, ser vi med bekymring på de økonomiske utfordringer kommunen nå står overfor, sier Damslora.