Sist oppdatert: 07.02.2018 22:12

Svar fra Tverrpolitisk kommuneliste

 

30. januar publiserte Hedalen.no oppslaget Brudd på egne, vedtatte prinsipper forverrer kommuneøkonomien. Vi utfordret gruppelederne til å svare på to spørsmål:

 

 1. Tegner Hedalen.no et korrekt bilde av sentrale elementer i kommuneøkonomien i Sør-Aurdal?

 2. Hvilke tanker har gruppene om den økonomiske situasjonen kommunen går inn i nå?

Her er svaret Tverrpolitisk kommuneliste gir:

 1. Kommunen vår er i dag en god kommune å vokse oppi, arbeide i, bo i, drive næringsvirksomhet i, bli gammel i og få service i. Skal Sør-Aurdal fortsatt gi like gode tilbud og tjenester i framtida, må vi som politikere ta ansvar og følge fylkesmannens klare råd og anbefalinger for handlefrihet og låneopptak. Vi politikere må sørge for at vi har penger til å drifte kommunen.
  Vi opplever hedalen.no gir et korrekt bilde av kommuneøkonomien og setter søkelys på særdeles viktige elementer for Sør-Aurdal sin utvikling.
   

 2. Befolkningstallet i kommunen vår er dessverre synkende. Dette gjør at vi får mindre overføringer fra staten. Skatteinngangen er usikker. Imidlertid øker driftsutgiftene. Vi har en administrasjon og ansatte i kommunen vår som ofte gjør en større innsats enn det som er forventet. Vi har derfor ikke noe innsparingsmulighet ved å ”slanke” administrasjonen eller antall ansatte. Vi må ha penger til å drifte kommunen vår. Dette er vi politikere som har ansvar for.

  TPK kan derfor ikke være med på ytterligere økning av kommunens totale låneramme utover det kommunestyret har vedtatt. Den absolutt største investeringen vi står ovenfor, er Sør-Aurdalshallen. Vi forstår at hallen kan bli dyrere enn det kommunestyre vedtok 22.06.2017. Her vedtok vi : ”Den foreslåtte nettorammen på 89 mill. kr endres ikke, og er absolutt.” TVP står fast ved dette vedtaket. Hallen må og skal bygges, men oppgaven må løses innenfor den ”absolutte” budsjettramme.

  Vi politikere har en viktig ombudsrolle for alle våre innbyggere. Denne rollen må vi ta ved å vise ansvar i forhold til låneopptak og drift av kommunen vår, slik at Sør Aurdal fortsatt blir en god kommune å leve og virke i. Ja så god, at en får lyst til å flytte til den sørligste kommunen i Valdres.

  Elling Fekjær
  Gruppeleder Tverrpolitisk kommuneliste