Sist oppdatert: 23.01.2018 17:13

Fiber til nye lokasjoner

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

På oppdrag fra Eidsiva bredbånd har Vokks og SAE nå fullført fiberutbygging til 45 adresser i Brunbakklia, Skolehagen og nært tilgrensende områder. Det er også klargjort for fiber til byggeklare tomter i Brunbakklia.

 


Anny Perlestenbakken

  • Les Anny Perlestenbakken sin ytring om fiber her.

Dette er det andre store prosjektet til private husholdninger i Hedalen. Med den siste utbyggingen er det klargjort for videre fiberutbygging. – Når det gjelder veien videre i 2018, så er det for tidlig å konkludere med hvem som kan få fiber privat abonnement i 2018, sier Kristian Strøm i SAE. – Eidsiva bredbånd må definere et prosjekt med identifiserte kundelokasjoner basert på kunders interesse. Det må vi komme tilbake til på nyåret.

 

En ny netthverdag
Mange av dem som har fått fiber nå, hadde ADSL-oppkobling tidligere. Nettfarten på den kunne være 0,5 mbit på opplasting og opp mot 9 mbit på nedlasting. Nå er minimumsløsningen 50 mbit begge veier.
 

– For å rekruttere ansatte med riktig kompetanse er Fekjær avhengig av å tilby gode leiligheter med moderne fasiliteter. Fekjær har til sammen 14 leiligheter i sentrum av Hedalen, sier Elling Fekjær.


– Her bor spesialister, personell med ulik utdanning og studenter. Det er til dels vanskelig å rekruttere gode fagfolk til en fjellbygd som Hedalen. En kjensgjerning er at Norge har utfordring med å rekruttere gode fagfolk til alle stillinger i helsevesenet. I tillegg til en god leilighet, er fiber noe av det første en jobbsøker spør om ved henvendelse om jobb ved Fekjær. Vi er derfor meget glade for at fiber nå er kommet til sentrum, sier Fekjær som håper at også resten av Hedalen og Sør-Aurdal snarest vil få fiber.

 

– I dagens samfunn er fiber nærmest en forutsetning for å ha et moderne, funksjonelt liv. Dette må vi bare akseptere, om vi liker det eller ikke. Jeg vil rette en stor takk til de som har arbeidet fram fiber til sentrum av bygda. Jeg håper dere står på, slik at alle i kommunen vår får tilbud om fiber om ikke for lenge.

 

Svært god oppslutning
Eidsiva stilte krav om at alle som meldte interesse for å få fiber, måtte bli med for at tilbudet SAE hadde regnet på, skulle stå ved lag. Godt samarbeid mellom velforningen, kommunen, Hedalen helselag og boliger knyttet til Fekjær psykiatriske senter ga svært godt resultat, og dermed startet utbyggingen tidlig i høst.


Bygdeutvalget på banen
Hedalen bygdeutvalg har vært kontakt med SAE og vil sende ut en forespørsel for å kartlegg interessen for utbygging der dette er mulig på kort sikt. Denne henvendelsen vil gjelde privatmarkedet.