Sist oppdatert: 28.06.2018 07:56

Godt samarbeid i Hedalen

 

HELGA PERLESTENBAKKEN
Sør-Aurdal kommune hadde i begynnelsen av juni invitert representanter for hytteforeninger / hyttevel til dialogmøte med formannskapet. I referat fra dette møtet (hedalen.no 05.06.18) går det fram at flere hytteeiere mente at kommunens innbyggere i større grad må støtte opp om løypelagene / løypekjøring da de mente at dette i dag i stor grad driftes av hytteeiere.

Jeg kjenner meg ikke igjen i ovennevnte. Hedalen løypelag har helt fra stiftelsen vært tuftet på et godt samarbeide mellom hytteeiere, grunneiere, næringsliv og øvrige innbyggere i bygda. Dette er selve suksessfaktoren for løypelaget, slik jeg ser det.

Jeg vil gå litt mer i detalj på hvordan man har samarbeidet og fortsatt samarbeider rundt løypelaget i Hedalen.

Styrets sammensetning
I vedtekter for Hedalen løypelag BA (stiftet 13.04.2006) § 4 står det at styrets 5 medlemmer fortrinnsvis skal velges slik: 2 fra hytteeierne, en fra grunneierne, en fra næringsliv / bedriftene samt en fritt valgt. Hedalen løypelag BA ble gjort om til foreningen Hedalen løypelag i stiftelsesmøte 28.10.2012. Styrets sammensetning ble i vedtektens § 6 fastslått slik: «De fem styremedlemmene skal velges blant medlemmene, fortrinnsvis to fra hytteeierne, en fra grunneierne, en fra næringsliv / bedriftene og en fritt.»

Andelstegning/medlemskap
I forbindelse med andelstegningen som ble satt i gang i 2006, var det en formidabel innsats fra bl.a. næringsliv/grunneiere hvor mange av disse kjøpte mange andeler og dermed bidro i stor grad til å få stabla på plass en andelskapital som gjorde det mulig å gå til innkjøp av løypemaskin samme høst. I tillegg kom selvsagt andelskjøp fra øvrige innbyggere i bygda samt fra hytteeiere. Dette var en skikkelig dugnadsinnsats på ekte hedalsvis.

Sponsorer
Løypelaget har samarbeidsavtaler med flere bedrifter, de fleste av disse har vært med helt fra oppstarten og dette gir et godt bidrag til drifta av løypelaget (ca. 70 000 kr pr. år). De fleste av samarbeidsavtalene er med lokale bedrifter.

Løypelagskonsert
Dette er nok den eneste i sitt slag i Norge. Her går en del av bygda innbyggere, med også litt innslag fra hytteeiere, sammen for å lage en årlig konsert til inntekt for løypelaget. Dugnadsinnsats på sitt beste til glede for oss publikum som består av både bygdas innbyggere samt hyttebeboere. Dette er med på å spleise oss sammen. I tillegg til at det gir løypelaget omtrent kr 25 000 i inntekt pr. år! Stor takk til Arne som er drivkraften bak dette!

Løypekjøring
Det snør ikke skispor, sier man gjerne. Nei, det gjør ikke det, og det hadde ikke vært noe løypelag uten løypekjørerene som er ute tidlig (starter gjerne ved tre – firetiden om natta) og sent i all slags vær. Nettet av løypekjørere er også en god blanding av lokalbefolkning og noen hytteeiere. Også her har vi altså et samarbeide mellom lokale innbyggere og hytteeiere og i god dugnadsånd.

Og hva skulle vi gjort uten Haralds «mekking»? Han har uttalige timer med å holde utstyret i orden.

Grunneiere
For å kunne kjøre skiløyper, er man helt avhengig av velvillige grunneiere. Også her er det et godt samarbeid, og grunneiere støtter opp med å tillate løypekjøring over sine eiendommer.