Sist oppdatert: 26.07.2018 16:10

Eidsiva bredbånd svarer

 

Lars Bjelvin er kommunikasjonsansvarlig i Eidsiva bredbånd. Han har følgende kommentar til det vi skriver i denne saken:

Eidsiva bredbånd ser på utbygging av fiberbredbånd som et viktig bidrag til regional utvikling i Hedmark og Oppland. Vi er kommunalt eid, med et mandat til å bygge like mye i spredtbebygde områder som i tettbebyggelse.

 

Utbygginger i spredtbebygde områder er mer kostnadskrevende enn tettbebygde områder fordi det det er færre innbyggere å fordele kostnader på.  Utbyggingsprosjekter vil derfor som regel forutsette et spleiselag som inkluderer både offentlige midler og/eller lokal dugnadsinnsats.

 

Vårt utbyggingsprosjekt i Hedalen, sør for Hallum sentral, ble gjennomført gjennom et slikt spleiselag. I prosjektets tidlige fase ønsket vi å få absolutt flest mulig boliger med i prosjektet. I den innledende interessekartleggingen hadde vi derfor med oss blant annet adressen Goplerudvegen 147.
 

Denne adressen viste seg dessverre å være for kostnadskrevende å realisere innenfor rammene til dette prosjektet. Det ble derfor våren 2018 gjennomført en ekstra runde med våre samarbeidspartnere for å se på hvilke muligheter som fantes for å sikre fiber til Goplerudvegen 147. Dette resulterte i et ekstraordinært tilbud om tilknytning for denne husstanden.