Sist oppdatert: 27.05.2018 17:46

Gråskallen – et flott turmål


Tilrettelagt for å stige over gjerde.

Tidlig blåbærblomstring


God trim!

Tidlig tyttebærblomstring

Skilt ved overgang til sti

God skilting!

Her har vi kommet til et viktig stikryss. Ta til venstre ved dette skiltet.

Følg rødmerka sti

Du hendelse!

Merk deg dette punktet. Når du skal nedover igjen, går du forbi dette punktet og tar av kjerrevegen og til høyre ca. 40 m etter steinene. Finn rødmerka sti.

Mot Bruskerudberga

Utsikt mot nord

Blomstrende hegg

ARNE HEIMESTØL

Gråskallen (786 moh.) er et fint turmål. Ønsker du å dra på tur dit, kan du starte ved parkeringsplassen til Fekjær psykiatriske senter. Du er velkommen til å parkere bil der, sier Elling Fekjær.

 

Fra parkeringsplassen går det skogsbilveg oppover lia. Ta først til høyre ved parkeringsplassen og følg vegen som går på venstre side av Fekjærtunet. Det er lett å få øye på vegen som stiger bratt oppover mot Gråskallen.

 


Vakkert tun på veg oppover

 


Her passerer vi hogstfelt, og utsikten mot Bogen og Bruskerudberga er god.

 


Utsikt mot nord

 

Det er lett å klive over gjerder der det er behov for det, og du kommer raskt opp i område med god utsikt. Ved enden av skogsbilvegen er det skilta sti til Gråskallen. Merk deg hvor du går når du skal  tilbake, for det er flere stier her.


Elling Fekjær mener navnet Gråskallen kommer av utseendet på toppen du kommer til. Det er forholdsvis snautt på toppen, og der er et grått berg.

 


Framme!

 


Mot Omsrudkollen

 


Utsikt nordover i bygda

 

Ønsker du å ta turen til Feskisetrene, er dette også et fint turmål fra enden av nevnte skogsbilveg. Følg stien som er godt skilta. Fra gammelt av var det sju setrer her. Nå er det fire. Fekjær-setra var i drift fram til 1960, forteller Elling Fekjær.

 

  • Her finner du turkart over området.